Prémie Otto Wichterleho

Prémie Otto Wichterleho
Year
2020

Prémie Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, udělila předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová.

Mlekodaj Kinga Patrycja Ph.D.

RNDr. Liška Alan Ph.D.