Pamětní medaile PřF UK 2019

Další národní ceny
Year
2019

Pamětní medaile PřF UK se letos udělují poprvé, a to při příležitosti 60. výročí udělení Nobelovy ceny prof. Jaroslavu Heyrovskému. Ocenění převzala z rukou děkana fakulty prof. RNDr. Jiřího Zimy, CSc. šestice chemiků, které spojují především důležité příspěvky k oboru elektrochemie.

prof. RNDr. Kavan Ladislav CSc., DSc.

prof. RNDr. Ludvík Jiří CSc.

prof. RNDr. Samec Zdeněk DrSc.