Lumina Quaeruntur Fellowship Award

Ceny Akademie věd ČR
Year
2021

Ocenění získal pan dokotr Velický za projekt nazvaný Laditelná elektrochemie dvou-dimenzionálních polovodičů. V rámci něho by chtěl využít shody mezi extrémní citlivostí 2D polovodičů na jejich prostředí a citlivost elektrochemie na elektronické vlastnosti povrchu materiálů. Cílem by mělo být efektivnější skladování a přeměna energie.

 

Ing. Velický Matěj Ph.D.