Ústav Heyrovského a německé centrum HZDR prohlubují vzájemnou spolupráci

Drážďany, 14. listopadu 2022

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) a chtějí rozšířit dosavadní spolupráci založením společné laboratoře a školicího centra pro 2D materiály. Dne 14. listopadu 2022 podepsali ředitelé obou institucí, Prof. Martin Hof a Prof. Sebastian M. Schmidt, dodatek ke stávajícímu memorandu o porozumění z října 2019. Na doprovodném dvoudenním setkání chtějí fyzici z Drážďan a České republiky prozkoumat možné společné projekty.

Společné semináře, laboratorní stáže a speciální kurzy ve školicím středisku mají za cíl seznámit novou generaci doktorandů s tímto perspektivním oborem. Důraz je kladen na vliv defektů na vlastnosti materiálu, které mohou být v závislosti na aplikaci jak nevýhodné, tak výhodné. Ústřední roli ve společné laboratoři bude hrát také generování defektů ve 2D materiálech za účelem jejich zlepšení. Oba partneři kombinují speciální mikroskopy a spektroskopické systémy v zařízení Centra iontového svazku HZDR, které je díky využití nízkoenergetických iontů obzvláště vhodné pro analýzu a modifikaci ultratenkých vrstev. V dlouhodobém horizontu by tak měl vzniknout jedinečný prostor pro zkoumání defektů ve 2D materiálech.

Cílená manipulace s elektronickými a optickými vlastnostmi atomárně tenkých 2D materiálů, jako je grafen, otevírá řadu zajímavých možností v základním i aplikovaném výzkumu, zdůrazňuje Martin Hof, ředitel Ústavu Heyrovského: "Senzorové technologie, elektronika, skladování energie - výzkum dvourozměrných materiálů může vytvořit lepší materiály ve všech těchto oblastech. V posledních letech naše dvě instituce výrazně rozšířily své odborné znalosti v této oblasti. Spojením našeho know-how můžeme posílit naši velmi dobrou pozici."

"Bez zkušených a motivovaných vědců nemůže ani sebelepší výzkumná infrastruktura dosáhnout udržitelných výsledků. Opakovaně se ukázalo, že dlouhodobý úspěch instituce závisí na její schopnosti přilákat talenty. Jsme hrdí na to, že do našeho centra přispívají svými dovednostmi vědci z více než 70 zemí. Díky plánovanému školicímu středisku tyto struktury posilujeme, zejména v oblasti dvojrozměrných materiálů," řekl během slavnostního podpisu, Sebastian M. Schmidt, vědecký ředitel HZDR.

Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) provádí špičkový výzkum s dlouhodobým zaměřením v oblasti energie, zdraví a hmoty. Více než 670 vědců HZDR buduje mosty mezi fyzikou, chemií, biologií, geovědami a medicínou, aby vyřešili některé z velkých výzev, kterým čelí moderní industrializovaná společnost.