Mise Ariel překonala významný milník

Ariel, mise nové generace Evropské kosmické agentury, která má za úkol pozorovat chemické složení vzdálených exoplanet, překročila významný milník poté, co úspěšně dokončila fázi Předběžného posouzení návrhu (PPN). Úspěšné dokončení této fáze představuje pro Ariel zásadní krok vpřed, protože návrh obsahu mise splňuje všechny požadované technické a vědecké specifikace a nebyly nalezeny žádné překážky pro plánovaný start v roce 2029. Na misi Ariel se podílí také Česká republika pod vedením odborníků z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a technickou stránku zabezpečuje Výzkumné centrum speciální optiky a optoelektronických systémů TOPTEC v Turnově.

Během devíti měsíců připravil tým konsorcia zabývající se obsahem mise Ariel 179 technických dokumentů a zodpověděl 364 otázek panelu odborníků Evropské kosmické agentury (ESA), kteří hodnotili proveditelnost, výkonnost a robustnost konstrukce celého systému. Test  prověřil každý aspekt navrhovaného užitného zatížení, aby se ujistil, že navržené systémy splňují technické, vědecké a provozní požadavky mise. V květnu 2023 revizní komise ESA uznala, že všechny cíle byly splněny, a potvrdila úspěšné uzavření fáze PPN pro užitné zatížení satelitního modulu mise Ariel.  

V důsledku tohoto významného úspěchu je nyní zásadní technologie a design družice Ariel považována za technologii na úrovni technické připravenosti číslo 6, což znamená, že mise nyní postupuje do fáze Kritického přezkumu návrhu (KPN) užitného zatížení a je možné začít vyrábět první modely.

Paul Eccleston, manažer konsorcia Ariel a hlavní inženýr společnosti RAL Space, je s výsledkem velmi spokojen a poděkoval inženýrům mezinárodního týmu pro užitné zatížení "za obrovské množství práce, kterou odvedli před PPN, během ní i po ní, zejména když zároveň udržovali v chodu konsorcium i plánované interní konstrukční práce."

Užitné zatížení mise Ariel vyvíjí konsorcium více než 50 institucí ze 16 zemí ESA, mezi něž patří Velká Británie, Francie, Itálie, Polsko, Belgie, Španělsko, Rakousko, Dánsko, Maďarsko, Portugalsko, Irsko, Česká republika, Nizozemsko, Norsko, Švédsko a Estonsko. Nedávno byly potvrzeny příspěvky NASA, JAXA a Kanadské kosmické agentury.

Národní kosmické agentury podporující konsorcium Ariel a užitné zatížení vyjádřily velkou spokojenost s výsledkem fáze PPN,“ řekl Svatopluk Civiš, člen vědecké rady mise Ariel za Českou republiku.