4 miliony eur na urychlení inovací v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Část získá i náš ústav

Evropská iniciativa Sunergy si dala za cíl urychlit inovace ohledně produkce solárních paliv a chemických látek a pomoci při přechodu na cirkulární ekonomiku EU. Vznikl tak projekt SUNER-C, který finančně podpořila Evropská unie. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR byl do této iniciativy pozván jako jediná instituce z České republiky. Bude se podílet na formulování odborného zaměření projektů a vytváření sítě evropských spoluprací.

Cílem Evropské unie je dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality, to znamená nastavit hospodářství s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů. Potřebuje proto najít řešení, jak se odklonit od fosilních zdrojů a zároveň postupně přejít od lineární k cirkulární ekonomice. Za tímto účelem musí být zavádění obnovitelných zdrojů energie doplněno technologiemi pro rozsáhlou výrobu udržitelných chemických nosičů energie vyráběných z běžných zdrojů (oxid uhličitý, voda, atmosférický dusík). Nejperspektivnějšími nosiči energií se jeví zelený vodík, paliva a chemikálie na bázi uhlíku, případně amoniak. Umožní účinné skladování obnovitelné energie, dodávání paliv do odvětví a procesů, které je obtížné elektrifikovat, a vytváření nefosilních uhlíkových surovin pro chemický průmysl. 

Zapojení českého ústavu Akademie věd do celoevropskému projektu v oblasti solárních paliv

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR se dlouhodobě zabývá efektivním uchováváním zelené energie v inovativních bateriích, vývojem účinných katalyzátorů a inovativních 2D materiálů pro přeměnu energie, fotochemickými procesy a dalším výzkumem podporujícím technologie s negativními emisemi CO2.

Konsorcium SUNER-C je jedinečným partnerstvím 31 organizací, které sdružuje akademická i průmyslová pracoviště a pokrývá široké spektrum odborných znalostí, oborů a regionů EU. Úkolem Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v počáteční fázi projektu bude navázání spoluprací ve středoevropském regionu v oblasti vývoje solárních paliv a jejich využití k přechodu k cirkulární ekonomice, spolu s partnery připravovat „cestovní mapu“ a formulovat vědecké problémy k bezprostřednímu řešení.

SUNER-C připraví půdu pro zapojení institucí a podniků z Česka i okolních zemí do široké evropské iniciativy směřující k energetice bez oxidu uhličitého. Díky tomuto projektu se otevřou zajímavé příležitosti a výzvy pro základní výzkum (např. v oblastech fotochemie, umělé fotosyntézy, fotoelektrochemie, katalýzy a nových fotonických materiálů, bioinspirovaných a biomimetických procesů) stejně tak jako pro vývoj a inženýrství účinných zařízení pro solární fotochemii,“ říká prof. Antonín Vlček, který Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského v SUNER-C zastupuje.

Více informací:

prof. RNDr. Antonín VLČEK, CSc.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
e-mail: antonin.vlcekatjh-inst.cas.cz
+420 266 052 093