Otto Wichterle Award

Prémie Otto Wichterleho
Year
2017

Akademie věd ČR uděluje Prémii Otto Wichterleho vybraným, mimořádně kvalitním a perspektivním vědeckým pracovníkům AV ČR, kteří přispívají vynikajícími výsledky k rozvoji vědeckého poznání, jsou nositeli vědeckých hodností (CSc., Dr., Ph.D., DrSc.) a v kalendářním roce podání návrhu nepřekročí věk 35 let.

Více informací o laureátovi naleznete v anglické tiskové zprávě.

 

 

 

 

 

Amaro Mariana Ph.D.