Other National Awards

Další národní ceny
Year
2014
Cena METROHM ČR 2014 (pro mladé vědce). Více informací v TZ.

RNDr. Liška Alan Ph.D.