International Awards

Mezinárodní ceny
Year
2012
Alan Liška, Bc. - Student magisterského studia Přf UK v Praze ( školitel doc. RNDr. JIří Ludvík, CSc.)
Cena za nejlepší poster na 63. výroční konfefrenci Mezinárodní elektrochemické společnosti (ISE).

RNDr. Liška Alan Ph.D.