Zahajovací setkání projektu NanoCAT se uskutečnilo na TU ve Vídni

Ve dnech 7. až 9. března 2023 se na Technické univerzitě ve Vídni, tedy u jednoho z partnerů projektu, uskutečnilo první osobní setkání projektu s názvem Scientific excellence in Nano-CATalysis at the Heyrovský Institute (zkratka NanoCAT).

Program byl velmi bohatý a jednání trvalo celé dva dny. Kromě představení cílů a záměrů projektu proběhla rozsáhlá diskuse o plánování výzkumných aktivit včetně vědeckých akcí a výměny vědeckých pracovníků mezi Ústavem Heyrovského a zkušenějšími partnery Technickou univerzitou Vídeň (TU Vídeň) a Univerzitou Ulm (UUlm). Druhý den byl věnován prezentacím pracovníků podpůrného týmu TU Vídeň, kdy se představila se různá oddělení. Na programu této části setkání byla jednání o řízení projektu, administrativních záležitostech a specifických otázkách systémové podpory projektu ze strany specializované kanceláře, včetně správy dat. Konkrétní diskuze se týkala nastavení plánu výměny administrativních pracovníků, neboť jedním z cílů projektu NanoCAT je zlepšení projektového řízení v méně výkonné zemi, tj. v Ústavu Heyrovského. Proběhly rozsáhlé diskuze o plánu správy dat NanoCAT, který je nyní jedním ze základních výstupů projektů financovaných z programu Horizont Evropa.

Dalším ústředním bodem zahajovací schůzky bylo plánování konference, která se uskuteční na podzim tohoto roku, a letní školy, která bude v rámci projektu realizována. Cílem projektových akcí je iniciovat vědecké diskuse a podpořit mezioborovou spolupráci v oblasti nanověd.