V soutěži o nejlepší publikaci v oboru spektroskopie získala naše vědkyně 3. místo

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje každý rok soutěž pro mladé autory a autorky v oboru spektroskopie. Třetí nejlepší prací za rok 2021 byl vyhlášen soubor prací dr. Joanny Olszówky s názvem „Determination of Zn Speciation, Siting, and Distribution in Ferrierite Using Luminescence and FTIR Spectroscopy“. 

Dr. Joanna Olszówka se v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR (UFCH JH) věnovala zeolitům. Zeolit je minerál, zjednodušeně řečeno děravý křemen, jehož jedinečnost spočívá v tom, že atomy křemíku a kyslíku vytvářejí propojenou strukturu kanálků a dutin, do kterých se vejdou menší molekuly. V poslední době přitahují zeolity obsahující zinek velkou pozornost. Tento typ zeolitů je možné využívat při zpracování metanu na cenné produkty, např. na metanol, který je důležitou chemickou surovinou.

Soutěž proběhla online

V práci, která se v soutěži umístila na 3. místě, vyvinula dr. Joanna Olszówka kvalitativní a kvantitativní metodiku pro stanovení umístění a distribuce různých druhů zinku s potenciálním využitím v různých zeolitických strukturách. Pro studium zinku v zeolitech využila kombinaci informací z infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FTIR) a luminiscenční spektroskopie.

lab FTIR

Dr. Olszówka v laboratoři pro FTIR analýzu

Přestože již vědci věnovali značné úsilí objasnění formy různých druhů zinku zabudovaných do zeolitových matric, použité metody byly většinou nepřímé a pouze kvalitativní. Žádná z předchozích studií nezohledňovala umístění zinku v zeolitové matrici, díky čemuž je přínos tohoto výzkumu podstatný.

Prezentace prací proběhla vzhledem k opatřením proti šíření Covid-19 online formou. Všechny zaslané práce byly na velmi vysoké vědecké úrovni, proto si velmi vážím toho, že moje práce došla uznání poroty,“ říká dr. Olszówka.

Změna oblasti výzkumu

Dr. Joanna Olszówka nastoupila do Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR (UFCH JH) v roce 2017, před tím pracovala v Polské akademii věd, konkrétně v Ústavu katalýzy a povrchové chemie Jerzyho Habera v Krakově.

V oddělení struktury a dynamiky v katalýze se podílela na několika vědeckých tématech týkajících se přípravy a multispektroskopické charakterizace materiálů na bázi zeolitů na atomární úrovni pro katalytické účely.

Získání tohoto ocenění bylo vyvrcholením mé čtyřleté spolupráce s kolegy z oddělení struktury a dynamiky v katalýze a také naším společným úspěchem. Nedávno jsem nastoupila do oddělení nanokatalýzy a těším se, že budu věnovat základnímu výzkumu modelových katalyzátorů v heterogenních reakcích,“ uzavírá dr. Joanna Olszówka.

Kolegyni srdečně gratulujeme!

Olszowka vzorky

Příprava pelet do držáku

kyveta

Statická kyveta FTIR pro měření zeolitických materiálů ve vakuu