V prestižní soutěži EXPRO uspěl projekt Jiřího Dědečka

Grantová agentura České republiky vyhlásila výsledky prestižní soutěže, ze kterých vyplývá, že od příští roku bude financovat 10 nových projektů EXPRO. Jedním z nich bude projekt dr. Jiřího Dědečka s názvem Disociace molekulárního dusíku.

Jiří Dědeček se zabývá využitím zeolitů pro katalýzu redoxních reakcí. V roce 2020 získal se svým týmem ocenění Česká hlava za vytvoření a popsání struktury a reaktivity nových, unikátních typů reakčních kationtových center přechodových kovů v zeolitové matrici a jejich využití při oxidaci metanu na metanol.

V projektu Disociace molekulárního dusíku se bude na atomární úrovni zabývat vytvářením enzymy napodobujících katalytických center pro aktivaci molekulárního dusíku.

V rámci soutěže EXPRO jsou vždy podpořeny pouze ty nejlepší projekty, které získají podporu mezinárodních hodnoticích panelů. Cílem grantů EXPRO je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu a nastavit standardy excelentní vědy.

K získání prestižního grantu dr. Jiřímu Dědečkovi velmi gratulujeme!