V Drübecku se 6. - 8. 5. 2024 konala konference International Membrane Biophysics Meeting

V první polovině května se již tradičně uskutečnila mezinárodní konference ‚International Membrane Biophysics Meeting‘, která tentokráte měla podtitul ‚From Model to Cellular Membranes‘. Konference byla organizována Radkem Šachlem (J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry) a Christianem Nehlsem (Research Center Borstel) pod záštitou Německé biofyzikální společnosti v krásné lokalitě kláštera Drübeck nacházejícího se ve spolkové zemi Sachsen-Anhalt v Německu. Tato lokalita nabízí vše potřebné pro konání takto specializovaného setkání od moderní konferenční místnosti, ubytování a kompletního cateringu. 

Konference se zúčastnilo téměř 100 účastníků z celého světa. Ačkoliv zájemců bylo podstatně více, omezená kapacita přednáškového sálu kláštera nedovolila všem zájemcům se zúčastnit. Konference trvala tři dny a tematicky byla rozdělena do následujících okruhů: Membrane models; Techniques to overcome boundaries; Proteins in the membrane context; Membrane technology a From simulation to membrane complexity. Program také zahrnoval dvě večerní přednášky proslovené Michelle Digmann z University of Irvine, USA (Lipid Polarity in Alzheimer’s Disease Pathogenesis) a Milka Doktorova z University of Virginia, USA (Balancing imbalances to enable function: A new view of plasma membrane organization). Celkem bylo na programu 12 zvaných přednášek, 17 krátkých 20 min. přednášek a 49 posterů. 

Všechny postery soutěžili o cenu Nejlepší poster udělenou časopisem BBA Biomembranes. Díky silné konkurenci byla cena nakonec rozdělena mezi čtyři výherce: Sarah Crocoll (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), Janina Nandy (Research Center Borstel), Ronja Paschke (Freie Universität Berlin), a Kaur Maanpret (Heidelberg University). Všem výhercům gratulujeme!

Další konference se bude konat přibližně za dva roky. Už teď se těšíme!

Všem účastníkům konference děkujeme za aktivní účast a příjemnou inspirativní atmosféru.

Za organizátory Radek Šachl