Studentský seminář 2023

Ve dnech 23. 5. – 24. 5. 2023 se v našem ústavu uskuteční Studentský seminář. Během něj budou naši studenti a studentky prezentovat své bakalářské, diplomové a doktorandské práce. Seminář dává studentům možnost setkání, které prohlubuje diskusi a spolupráci mezi odděleními a skupinami, které se zabývají různými obory v rámci našeho ústavu. Rovněž poskytuje prostor pro diskuzi mezi generacemi, kdy starší etablovaní vědci mezi posluchači mohou poskytnout rady a předat své zkušenosti v diskuzích mladším kolegům, a naopak se dozvědí z přednášek studentů o práci v jiných odděleních. Důraz je kladen i na neformální diskuze a výměnu zkušeností mimo přednáškový sál během kávových přestávek a banketu. V neposlední řadě mají studenti možnost si na semináři procvičit své prezentační dovednosti. 

V letošním roce bude své práce prezentovat rekordní počet účastníků – 6 bakalářských a magisterských studujících a 30 doktorandů a doktorandek.

Na seminář vás srdečně zveme.

Program

Seznam prezentujících

Sborník příspěvků


 

Studentský seminář 2023, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského