Štěpán Timr získal prémii Lumina quaeruntur. Gratulujeme!

Ve středu 9. listopadu 2022 převzal dr. Štěpán Timr z rukou předsedkyně Akademie věd, prof. Evy Zažímalové, prémii Lumina quaeruntur. Prémie Lumina quaeruntur je určena k ocenění význačných perspektivních výzkumných pracovníků při zakládání nových vědeckých týmů na pracovištích AV ČR, kterým umožní rozvinout jejich vědecký program zaměřený na koncepčně nová témata významně posouvající hranice poznání nebo směřující ke společensky důležitým praktickým aplikacím.

Štěpán Timr (nar. 1989) se zabývá počítačovými simulacemi proteinů a dalších biomolekul. Zajímá se o to, jak fungují buněčné metabolické procesy a jak probíhá jejich regulace. Vědec by díky ocenění Lumina Quaeruntur chtěl vytvořit nové víceúrovňové výpočetní schéma, které by komplexně popsalo shluky enzymů tvořící se v buňkách. Od výzkumu si slibuje nejen pochopení mechanismů regulace štěpení glukózy, ale i poznatky otevírající nové možnosti léčby, například onkologických nemocí. (Video vizitku Štěpána Timra naleznete zde

Konkrétně se chce zaměřit na enzymy glykolytické dráhy. „To je totiž klíčová metabolická dráha, která tvoří výchozí bod pro mnoho dalších pochodů v buňce,“ vysvětluje vědec. Výzkum Štěpána Timra je specifický v tom, že se snaží propojit detailní popis jednotlivých molekul s celkovým modelem dané metabolické dráhy.  

Bádání Štěpána Timra se pohybuje na rozhraní biologie, chemie, fyziky a informatiky. Nadějný vědec vyvinul sadu nástrojů k analýze molekulárních simulací. Mimo jiné popsal, jak se molekulární shlukování projevuje na stabilitě proteinů. Vědec také přispěl ke zkoumání vztahu mezi pohyby proteinů a buněčnou smrtí zapříčiněnou teplem.  

Štěpán Timr odjel po dokončení doktorátu ve skupině prof. Pavla Jungwirtha na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR jako postdoktorand do Paříže, kde získal stipendium Marie Skłodowska-Curie. Po návratu do České republiky se věnuje založení vlastní výzkumné skupiny na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. 

Srdečně gratulujeme a přejeme úspěch ve vědecké práci!