Profesor Antonín Vlček získal čestnou oborovou medaili J. Heyrovského

Každý rok Akademie věd ČR oceňuje dlouholetou práci vynikajících vědců. Dnes převzal z rukou předsedkyně AV prof. Evy Zažímalové medaili Jaroslava Heyrovského za zásluhy v chemických vědách profesor Antonín Vlček. 

Antonín Vlček se narodil v roce 1955 v Praze, vystudoval chemii na Univerzitě Karlově a v roce 1984 obhájil kandidátskou disertační práci (CSc.) na Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV. Našemu ústavu zůstal věrný dodnes, i když kvůli působení v zahraničí má snížený pracovní úvazek. Absolvoval řadu úspěšných zahraničních stáží: na Caltechu, v Montrealu i v Amsterdamu a v roce 1996 se stal profesorem na Londýnské univerzitě královny Marie (Queen Mary University of London), kde působí doposud.

Profesor Vlček se věnuje fotofyzice a fotochemii sloučenin přechodných kovů (například platina, mangan, železo nebo měď), které se často vyskytují v enzymech a metaloproteinech (např. hemoglobin). V těchto oblastech se zaměřuje především na charakterizaci excitovaných stavů generovaných interakcí se světlem a na jejich velmi rychlé chemické reakce.

Tento jeho výzkum dynamiky excitovaných stavů souvisí i s přeměnou sluneční energie na chemickou a s fotokatalýzou. Současné bádání Antonína Vlčka se soustředí na fotoindukovaný přenos elektronu v metaloproteinech modifikovaných organometalickými sensitizátory.

Srdečně gratulujeme!