Prof. Martin Hof byl oceněn medailí Jana Marka Marci z Kronlandu

Profesor Martin Hof, ředitel Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, převzal 31. května 2024 medaili Jana Marka Marci z Kronlandu za vynikající úspěchy v oblasti fluorescenční spektroskopie. Gratulujeme k tomuto významnému ocenění, které zdůrazňuje významný přínos práce Martina Hofa pro vědu a výzkum.

Ve svém výzkumu se Martin Hof zaměřuje na vývoj nových fluorescenčních technik a jejich aplikaci v biologickém výzkumu. Metody, které vyvinul spolu se svými kolegy, jsou nyní používány v mnoha laboratořích po celém světě. Byl prvním, kdo systematicky aplikoval metodu relaxace rozpouštědla ve výzkumu biomembrán, která je nyní přijímána jako standardní technika. 

Také zavedl fluorescenční korelační spektroskopii se z-skanningem pro získání difuzních koeficientů v planárních systémech. Tím osvětlil přítomnost mikrodomen v membránách živých buněk a difuzi periferních membránových proteinů. Navíc novou metodou fluorescenční korelační spektroskopie s měřením životnosti rozlišil přínosy jednotlivých molekul a objasnil mechanismus kondenzace molekul DNA. Celkově jeho práce významně přispěla k pochopení organizace biologických membrán a role mobility a hydratace enzymů v jejich funkci.

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

Od roku 1977 uděluje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci významných osobnostem v oboru spektroskopie medaili Jana Marka Marci z Kronlandu. Tato medaile se jménem významného českého vědce, lékaře a akademického hodnostáře Karlovy univerzity, která byla poprvé předána při příležitosti XX. Colloquium Spectroscopicum Internationale v Praze, je udělována jako uznání domácím a zahraničním vědeckým pracovníkům za jejich vynikající práci a přínos v některém ze spektroskopických oborů. 

V mezinárodním kontextu má tato medaile mimořádný význam a je považována za událost hodnou mimo jiné referátů v renomovaných vědeckých časopisech. Počet udělených medailí je v jednom roce velmi omezený a výběr kandidátů prochází velmi kritickým hodnocením.