Náš ústav získal prestižní projekt TWINNING s názvem „NanoCAT“

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR získal prestižní projekt TWINNING s názvem „NanoCAT“ v rámci nového programu Horizont Europe sloužícího k financování výzkumu a inovací. V tomto projektu na pozici koordinátora spolu s partnery obdržel UFCH JH podporu ve výši 1 375 500 €.

Cílem této výzvy TWINNING je podporovat překonávání rozdílů mezi členskými státy při rozvoji a využití výzkumného a inovačního potenciálu. Účelem je tak přispět k rovnoměrnějšímu a udržitelnému šíření excelentního výzkumu v evropském výzkumném prostoru.

Podpora tohoto konsorciálního partnerství s Univerzitou v Ulmu (Universität Ulm) a Technickou univerzitou ve Vídni (Technische Universität Wien) nejenom umožní ÚFCH JH uskutečnit vysoce interdisciplinární výzkum v oblasti nanokatalýzy v rámci navázání vzájemné úzké spolupráce a sdílení zkušeností, ale také zvýšení reputace a atraktivity koordinujícího ústavu pro české i zahraniční vědce a vědkyně, podnikatelský sektor a další instituce.

Plánovaná mobilita kvalifikovaných vědců spolu s mobilitou mladých výzkumných pracovníků včetně doktorandů a administrativních pracovníků podpoří rozvoj a kreativitu nových přístupů a zlepší také dovednosti v oblasti přípravy návrhů a řízení projektů právě skrze zkušenosti a osvědčené postupy těchto partnerských organizací. Jedním ze záměrů projektu je též posílení personální kapacity ústavu s cílem navýšení znalostního potenciálu pro účasti v mezinárodních projektech.