Letošní úspěchy našich studentů

Gratulujeme našim studentům a jejich školitelům:

Marek Beneš, vysokoškolský student (VŠCHT Praha) školitelky doc. Romany Sokolové, získal zvláštní cenu poroty v soutěži O cenu Karla Štulíka 2024 se svou prací "Studium degradace nové psychoaktivní látky pomocí elektrochemických a spektroskopických metod." Jedná se o celostátní soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie.

Marek Beneš

Martin Šikula, bakalářský student (VŠCHT Praha) školitele Dr. V. Kolivošky z oddělení elektro-chemie v nanoměřítku, získal s prací „ Spectroelectrochemical sensing of reaction intermediates and products in an affordable fully 3D printed device“ Cenu Metrohm 2024 za nejlepší publikaci mladého elektroanalytického chemika.

Martin Šikula

Přejeme mnoho dalších úspěchů!