Konference k 20. výročí ESFRI

Dne 25. března 2022 v rámci francouzského předsednictví v Radě EU se v Paříži uskutečnila  konference k 20. výročí založení Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI). Za účasti představitelů Evropské Komise, evropských výzkumných infrastruktur, národních stakeholderů a dalších expertů konference zdůraznila jedinečnou roli ESFRI při posilování evropské excelence ve výzkumu a inovacích. Za ČR se kromě ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Gazdíka, který během svého vystoupení na závěr konference poblahopřál ESFRI k dosavadním úspěchům při formování Evropského výzkumného prostoru, účastnil i bývalý předseda ESFRI a stávající český delegát Jan Hrušák, vědecký pracovník Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a současně zmocněnec pro výzkumné infrastruktury na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Jan Hrušák moderoval první panel, který se zabýval minulostí a budoucností ESFRI. „Pokrok zdravě propojeného ekosystému výzkumných infrastruktur vnímáme jako náš příspěvek k rozvoji Evropského výzkumného prostoru a širší souvislost k udržitelnému růstu našich ekonomik.“ upřesnil Jan Hrušák. 

Na pořadu dne byly i sekce představující některé výstupy základní a aplikované vědy dosažené prostřednictvím evropských výzkumných infrastruktur a dopady výzkumných infrastruktur na společnost ve spojení se současnými společenskými výzvami. 

Jean-Eric Paquet, generální ředitel pro výzkum a inovace Evropské komise, v závěrečné části konference také slavnostně předal zakládající plakety nově založeným konsorciím evropských výzkumných infrastruktur ELI ERIC (Extreme Light Infrastructure ERIC), jehož sídlo je v ČR, AnaEE ERIC (Infrastructure for Analysis and Experimentation on Ecosystems ERIC) a také Euro-BioImaging ERIC (European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences ERIC), kterých se ČR účastní jako zakládající členský stát.

Evropské strategické fórum pro výzkumné infrastruktury (ESFRI)

ESFRI bylo založeno v roce 2002 na základě rozhodnutí Rady EU zasedající v konfiguraci ministrů zodpovědných za agendu výzkumu. ESFRI je platforma delegátů členských států EU a asociovaných zemí k rámcovému programu a za účasti zástupců Generálního ředitelství Evropské komise pro výzkum a inovace (DG RTD) zprostředkovává svým členům vedení strategických debat k nejaktuálnějším otázkám tvorby politiky výzkumných infrastruktur evropského charakteru, významu a dopadu. Od roku 2006 ESFRI zpracovává a publikuje tzv. Cestovní mapu ESFRI, zahrnující projekty evropských výzkumných infrastruktur, které byly identifikovány jako prioritní pro rozvoj Evropského výzkumného prostoru. Nejnovější aktualizace Cestovní mapy ESFRI z roku 2021, vydaná v rámci působení Jana Hrušáka na pozici předsedy ESFRI, sdružuje celkem 63 evropských výzkumných infrastruktur, ze kterých 41 spadá do kategorie tzv. ESFRI Landmark (tzn. úspěšně implementované projekty) a 22 do kategorie tzv. ESFRI Project (tzn. zcela nové projekty).

konference esfri