Koncem června uspěšně proběhla konference - 52. Heyrovského diskuse

16-20. června proběhly na zámku Liblice 52. Heyrovského diskuse. Tato konference se konala u příležitosti 60. výročí udělení Nobelovy ceny  prof. Jaroslavovi Heyrovskému za vynález polarografie a byla dedikována profesorovi Emilovi Palečkovi.

Hlavní letošní téma bylo zaměřeno na Elektrochemické studium organických sloučenin a biopolymerů.


V rámci konference se dostavilo 48 účastníků z toho 14 zahraničních (Účastníci byli z České republiky, Slovenska, Německa, Ruska, Ukrajiny, Velké Británie, Japonska, Slovinska, Polska, Turecka, USA atd.), kteří přednesli 46 přednášek v 10 blocích

Hlavní sponzoři: Metrohm Česká republika, s.r.o.a International Society of Electrochemistry  (ISE)

 

Hlavní topics:

Structure-reactivity relationship in redox-active molecular systems

 • · redox mechanistic studies of organic and coordination compounds
 • · bond activation by electron transfer
 • · electron transfer in molecules with multiple redox centers
 • · correlation of experimental data with theoretical calculations

 

Electrochemistry and electroanalysis of drugs, bioactive compounds, genotoxic and ecotoxic substances

 • · traditional vs. novel electrode materials
 • · combination of electrochemistry with other techniques (e.g., spectroscopic methods)
 • · novel electrochemical (bio)sensors/(bio)assays and their applications

 

Biopolymer electrochemistry

 • · electrochemistry of natural, chemically modified and synthetic nucleic acids
 • · protein electrochemistry and electroanalysis: structure and interaction effects
 • · catalytic hydrogen evolution and other catalytic processes employed in biopolymer electrochemistry
 •   electrochemistry of natural and chemically modified carbohydrates

 

Biological membranes, their mimics and transporting processes

 • transporting processes across membranes
 • transport through nanopores

 

Novel materials and nanotechnology for electrochemical sensors

 • · electrode materials and surface modifications
 • · nanostructured surfaces for electrochemical (bio)sensing
 • · nanoobjects for biopolymer labeling

 

https://www.jh-inst.cas.cz/scientific-meetings/52nd-heyrovsky-discussion