Do Komise pro etiku vědecké práce AV ČR byl zvolen Patrik Španěl

Na období 2022 – 2026 byl do Komise pro etiku vědecké práce Akademie věd ČR zvolen prof. Patrik Španěl, zástupce ředitele pro vědu. Ke zvolení srdečně gratulujeme.

Patrik Španěl dlouhodobě prosazuje správnou vědeckou praxi s důrazem na ověřitelnost a pravdivost výsledků, a proto zprávu o zvolení do komise přijal s potěšením. Komise působí v rámci Akademie věd ČR a posuzuje otázky týkající se etiky vědecké práce. Patrik Španěl s v této komisi zaměří zejména na oblast věd o neživé přírodě a doufá, že přispěje k zvýšení důvěryhodností výsledků bádání v této oblasti. Také má v úmyslu vyvolat diskusi o příčinách a důsledcích vícenásobných afilací, kdy stejnou práci jednotliví spoluautoři takzvaně vykáží na různých pracovištích.

Vymýšlení nebo zkreslování výsledků (fabrikace a falzifikace dat) nejsou pouze osobním selháním některých výzkumníků anebo týmů, ale jsou také nepřímým důsledkem hodnocení a odměňování výsledků podle mechanicky uplatňovaných postupů legitimizovaných doposud používanými celostátními a institucionálními metodikami,“ říká prof. Patrik Španěl.

V Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR působí od roku 1997, zastává zde pozice vedoucího oddělení chemie iontů v plynné fázi, zástupce ředitele a předsedy rady. Věnuje se hmotnostní spektrometrii. Tato technologie sloužící k mimořádně přesnému měření látek v plynech, nachází již řadu let uplatnění v nejrůznějších oborech lidské činnosti: vylepšuje výrobu čipů, kontroluje produkci léků, stará se o bezpečnost přepravy, ale dokáže také odhalit některé nemoci z našeho dechu.

Patrik Španěl v současnosti působí jako hostující profesor na Imperial College v Londýně. Autorsky se podílel na třech stovkách článků ve vědeckých časopisech, které byly více než 12 000krát citovány. V roce 2021 získal prestižní grant AV ČR Akademickou prémii.