2017-02-16 AWARD - Jana Kocábová awarded by METROHM CR Prize

Jednou ze tří oceněných vítězů 5. ročníku soutěže o Cenu firmy METROHM ČR za nejlepší publikaci mladého elektroanalytického chemika do 35 let se stala Jana Kocábová (z Odd. molekulární elektrochemie) s prací "Oxidation mechanism of flavanone taxifolin. Electrochemical and spectroelectrochemical investigation" autorů: Jana Kocábová, Jan Fiedler, Ilaria Deganob a Romana Sokolová (ELECTROCHIMICA ACTA 187 (2016), ).