2012-08-23 AWARDS - ISE FELLOW for Zdeněk Samec and BEST Poster Prizes for two our students

Praha, 23.8.2012 - Profesor Zdeněk Samec přijal na 63. výroční konferenci Mezinárodní elektrochemické společnosti (ISE) ocenění " ISE Fellow" za své vynikající vědecké výsledky v oboru elektrochemie.

Dva naši studenti obdrželi ocenění BEST POSTER PRIZE za posterová sdělení: B. Lásková: Spectroelectrochemical Study of Lithium Insertion into Ti18O2 A. Liška: Electrochemical Investigation of Structurally Modified Polynitrocalix[4]arenes

Barbora LÁSKOVÁ pracuje v Oddělení elektrochemických materiálů od roku 2010, je studentkou 2. ročníku doktorského studia na PřF UK v Praze v oboru anorganické chemie, školitel prof. Ladislav Kavan. Alan LIŠKA pracuje v Oddělení molekulární elektrochemie od roku 2005 (nejprve jako středoškolák absolvoval svou dvouletou odbornou stáž v projektu AV ČR Otevřená věda). V roce 2011 obhájil na PřF UK v Praze bakalářskou práci s názvem Elektrochemie jako metoda studia složitých makrocyklických molekul (školitelé: doc. P.Vojtíšek, PřF UK a doc. J. Ludvík, ÚFCH JH) a v současnosti jako student magisterského studia PřF UK pracuje, opět pod vedením J. Ludvíka, na své diplomové práci.

63. výroční konference Mezinárodní elektrochemické společnosti Na 63. výroční konferenci Mezinárodní elektrochemické společnosti (ISE) se sjeli vědci z celého světa do Prahy. Od 19. do 24. srpna 2012 budou prezentovat své výsledky výzkumu v oblasti elektrochemie nových materiálů, elektrochemické technologie a instrumentace. Kongres byl slavnostně zahájen v pondělí 20. srpna a v úvodních krátkých projevech jeho účastníky přivítal profesor Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR a profesor Ivan Wilhelm, náměstek ministra MŠMT. Odborný program týdenní konference se odehrává v prostorách Kongresového centra hotelu Clarion v Praze 9. Konference se účastní více než 1700 účastníků. Odborný program v 15 paralelních sekcích zahrnuje okolo 2000 přijatých standardních příspěvků ve formě přednášek i vývěsek (podrobnosti přinášejí ).

Fota pořídili: K.Stejskalová, archiv ÚFCH JH a T.Lenzin (archiv ISE)