2. místo v soutěži Transfera Technology Day 2021 pro technologii Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Dne 21. 10. 2021 se konalo finále 2. ročníku národní soutěže Transfera Technology Day. Cílem této soutěže je propojit českou vědu a zdroje technologií s byznysovou komunitou a vytvářet vhodné podmínky pro vzájemnou spolupráci. Akci pořádalo sdružení TRANSFERA.CZ ve spolupráci s agenturou Czechinvest a TAČR.

Výzkumné organizace z celé České republiky měly díky této akci možnost představit výsledky své práce investičním partnerům, kteří zhodnotili jejich komerční potenciál a připravenost prezentovaných projektů pro jejich komercializaci. Byznysová komunita zde naopak předala vědeckým pracovníkům cennou zpětnou vazbu a její požadavky na připravenost technologií. Výsledkem akce je prostor pro užší spolupráci, ze které mohou vzejít konkrétní nabídky. Mezi investičními hodnotiteli se představili například zástupci společností i&i Prague, Busyman, Lighthouse Ventures nebo nadace Neuron.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského reprezentovala technologie „Mikroemulze a gely pro čištění povrchů historických materiálů“, jejímž původcem je pan Jiří Rathouský, vedoucí Centra pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií. V konkurenci 14 institucí a celkem 34 představených projektů obsadila naše technologie 2. místo. „Navázali jsme tak na úspěch z minulého roku, kdy technologie efektivní přeměny metanu na metanol pana Dědečka obsadila v prvním ročníku soutěže 3. místo“ uvedl manažer transferu technologií, pan Jiří Trnka.

Technologie oslovila porotu především svým velkým potenciálem nejen v oblasti obnovy historických staveb, ale i v řadě dalších aplikací. I přesto, že je založena na poměrně složitých fyzikálně chemických vlastnostech micelárních roztoků a mikroemulzí, byla vysoce hodnocena srozumitelnost naší prezentace. „Ocenění, které naše technologie obdržela, jistě přispěje k otevření dveří do velmi konzervativního trhu, jakým ochrana kulturních památek je“ uvedl pan Jiří Rathouský, autor oceněné technologie.

Vítězem letošního ročníku se stala technologie „Tablety pro čištění kontaminovaných vod“ kolegů z Univerzity Palackého v Olomouci.

Odkaz na prezentaci: Mikroemulze a gely pro čištění povrchů historických materiálů | J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry (cas.cz)

Více informací:

Ing. Jiří Rathouský, CSc.

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

jiri.rathouskyatjh-inst.cas.cz

 

Ing. Jiří Trnka

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

jiri.trnkaatjh-inst.cas.cz