Akademie věd má 7 vítězů Ceny Wernera von Siemense. 4 z oceněných jsou z ÚFCH J. Heyrovského.

V třiadvacátém ročníku Ceny Wernera von Siemense vybíraly poroty z 712 přihlášek, mezi 21 oceněných bylo rozděleno 900 tisíc Kč. Ženy tvořili pětatřicet procent přihlášených, mezi vítězi ženy představují 33%. Nejvíce, 7 vítězů je z Akademie věd ČR, z toho 4 z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, následuje Univerzita Karlova (6 oceněných), o třetí příčku se dělí ČVUT, VŠB-TU Ostrava a VUT Brno (po 2 oceněných). 

V kategorii nejvýznamnější výsledek základního výzkumu Cenu Wernera von Siemense získal kolektiv autorů pod vedením RNDr. Martina Srnce, Ph.D., z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR za práci s názvem „Nový termodynamický faktor řídící kinetiku reakcí s přenosem atomu vodíku“. Členy vítězného týmu jsou také Ing. Daniel Bím, Ph.D., Carlos Mauricio Maldonado-Domínguez, Ph.D., a doc. Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc., DSc.. Oceněná práce popisuje objev nového faktoru pro přenos atomu vodíku, jenž umožní například vývoj účinnějších katalyzátorů.

Vítězná práce: ti-cws-2020-nejvyznamnejsi-vysledek-zakladniho-vyzkumu.docx

V kategorii nejlepší diplomová práce zvítězil Mgr. Lukáš Petera z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy  . Ocenění získal za práci s názvem „Důsledky éry velkého bombardování pro chemickou a prebiotickou evoluci raného Marsu a Země“. Práce vznikla pod vedením RNDr. Martina Feruse, Ph.D., z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR a shrnuje a interpretuje výsledky laboratorních experimentů zabývajících se následky dopadů asteroidů na vývoj mladých planet těsně před možným vznikem života.

Vítězná práce: ti-cws-2020-nejlepsi-diplomova-prace-1-misto.docx 

Třiadvacátý ročník prestižní Ceny Wernera von Siemense, v níž český Siemens oceňuje nejlepší studenty, pedagogy a mladé vědce, proběhl v podmínkách koronavirové pandemie. To neovlivnilo kvalitu přihlášených prací, která byla mimořádně vysoká.  Nezávislé poroty vybraly nejlepší práce, projekty a osobnosti z oblasti technických a přírodovědných oborů v kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí jejich prací. Zvláštní ocenění byla letos udělena za překonání překážek ve studiu, za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a za absolventskou práci na téma Průmysl 4.0. Poprvé bylo uděleno ocenění za absolventskou práci na téma chytrá infrastruktura a energetika.

O soutěži Cena Wernera von Siemense

Cenu Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Záštitu nad udílením cen 23. ročníku poskytli Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a předseda vlády České republiky. Partnery soutěže jsou Siemens Mobility s.r.o a Siemens Energy s.r.o.

Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice.

„Objevy a inovace jsou základem prosperity každé společnosti. Oceňujeme vynikající studenty, mladé vědce a jejich pedagogy, protože bez kvalitního vzdělání by objevy ani inovace vznikat nemohly.“ Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, generální ředitel Siemens Česká republika

„Udržitelnost dopravy a s ní spojené snižování uhlíkové stopy jsou pro společnost Siemens Mobility stěžejními tématy. I my v oblasti kolejových vozidel směřujeme investice právě do vývoje alternativních pohonů jak bateriových, tak vodíkových. Proto jsem velmi rád, že kategorii Chytrá infrastruktura a energetika vyhrála práce zabývající se druhotným využitím vyřazených baterií. Jedná se o aktuální téma, které řeší nejen výrobci, ale dotýká se i celé společnosti.“ Mgr. MgA. Roman Kokšal, generální ředitel Siemens Mobility Česká republika

„Dnešní energetika, doprava a průmysl se zásadně mění. Česká republika udělala první kroky na cestě k udržitelnému bezemisnímu rozvoji a je to cesta, která nabízí mnoho příležitostí.  Vidím, že díky kvalitním pedagogům vyrůstá generace mladých a zapálených vědců, kteří tyto příležitosti nachází, abychom z nich mohli společně těžit.“ Ing. Jaroslav Lahoda, MBA, generální ředitel Siemens Energy, s.r.o.

Přenos můžete sledovat na adrese www.cenasiemens.cz, 11.3. 2021 od 20.00

Zdroj: https://www.siemens.cz/press/nejlepsi-studenti-pedagogove-a-mladi-vedci-ziskali-ceny-wernera-von-siemense-za-rok-2020