Místnost
324
Linka
3625, 3615
E-mail
mykhailo.vaidulychatjh-inst.cas.cz