Oddělení elektrochemických materiálů

Zástupce vedoucího