Other National Awards

Další národní ceny
Year
2018

Metrohm - Oral Presentation Award- 1st  prize

Více v oznámení.

RNDr. Liška Alan Ph.D.