Vědecké zaměření Oddělení teoretické chemie

 • Ab initio výpočty
   
 • Ab initio kvantově chemické studium eletrických gradientů v molekulách
   
 • Aplikace kvantově chemických metod a programů pro výpočet potenciálových povrchů
   
 • Interakce elektronů a molekul: elektronový rozptyl a vibrační excitace
   
 • Molekulová dynamika
   
 • Multireferenční metody spřažených klastrů
   
 • Teoretické studie elektoronové struktury pevných povrchů, klastrů a jiných nanostruktur
   
 • Teorie rezonancí: modelování kvantových rezonancí
   

Department of Theoretical Chemistry

Scientists and students of the Department... (XI/2015)

Oddělení teoretické chemie

Zástupce vedoucího