Vědecké zaměření Oddělení dynamiky molekul a klastrů

Na základní úrovni zkoumáme dynamiku molekul, klastrů a nanočástic, které interagují s fotony a elektrony. Naše výsledky objasňují elementární procesy v různých oblastech, například v atmosférické chemii, astrochemii, v chemii radiačního poškození, biofyzice. Mají také praktické uplatnění v nanotisku elektronovým paprskem nebo při vývoji vysokonapěťových rozvaděčů. V experimentech používáme různé spektroskopické a spektrometrické techniky, např. UV a IČ spektroskopii, hmotnostní spektrometrii, iontové zobrazování, elektronovou spektrometrii apod. Vyvíjíme také nové experimentální techniky. Více informací na http://www.jh-inst.cas.cz/dynamics.
 

Oddělení dynamiky molekul a klastrů