Vědecké zaměření Oddělení chemie iontů v plynné fázi

Oddělení se zabývá experimentálním výzkumem vlastností a reaktivity iontů v plynné fázi přítomných v přírodních prostředích (atmosféra Země, dalších planet a jejich měsíců, meziplanetárním prostoru a mezihvězdných plynových oblacích) a iontů vytvořených umělou ionizací pro nejrůznější vědecké a technologické účely. Hlavním nástrojem jsou metody hmotnostní spektrometrie doplněné teoretickými fyzikálními a chemickými přístupy pro interpretaci výsledků.

Hlavními oblastmi zájmu v tomto období jsou:

 • Kinetika iontově-molekulových reakcí v plynech.
   
 • Iontová chemie atmosfér měsíců Saturnu Titanu a Enceladu a ionosféry Marsu.
   
 • Výzkum pokročilých nových analytických metod pro analýzu stopových plynů.
   
 • Mezioborový výzkum těkavých metabolitů ve fyziologii, medicíně a biologii.
   
 • Metody hmotnostní spektrometrie pro environmentální výzkum, potravinářskou vědu a syntézu organometalických katalyzátorů.

Fundamentální otázky týkající se chování iontů na molekulární úrovni jsou identifikovány na základě jejich významu pro pochopení dosud neprozkoumaných přírodních jevů anebo pro naplnění praktických společenských potřeb. Na tyto základní otázky pak odpovídá nejmodernější experimentální výzkum, často s využitím originálních přístupů nebo nově vyvinutých experimentálních technik, jehož výsledky jsou interpretovány pomocí molekulární fyzikální chemie, kvantové chemie, reakční kinetiky a termodynamiky. Interdisciplinární studie prováděné ve spolupráci s odborníky na biologii, medicínu a další oblasti přinášejí prakticky využitelné výsledky.

Oddělení chemie iontů v plynné fázi

Zástupce vedoucího