Přístrojové vybavení Oddělení nanokatalýzy

LABORATOŘE HETEROGENNÍ KATALÝZY 

Přistroj pro depozici klastrů „Little Brother" 
- zařízení pro deponovani klastrů definované hmotnosti v rozmezí od jednoho do několika desítek atomů. 

 • Hmotnostní spektrometr: rozsah m/z 10-2000 amu; frekvence 1,2 MHz  
 • Plynový agregační zdroj klastrů s jednopalcovým magnetronem řízeným zdrojem napětí MDX 500 DC (AE) a Cezar RF Power Generator (AE)
 • kónický a lineární oktupol pro sběr a vedení nabitých klastrů
 • Zdroje QMS DC a 150-QC Quadrupole (frekvence 2,1 MHz; Extrel)  
 • Ion Bender s elektronovým ionizátorem  
 • Extrel QMS systém 5500, 2x optický zdroj, dynodový zdroj a fotonásobič

Přistroj pro depozice klastrů „Big Brother" 
- zařízení pro depozici klastrů definované hmotnosti v širokém rozsahu hmotnosti od jednoho atomu po klastry v měřítku nanometrů.

 • 9,5 mm hmotnostní spektrometr: rozsah m/z 10-16000 amu; frekvence 440 kHz  
 • Plynový agregační zdroj klastrů s dvoupalcovým magnetronem řízeným zdrojem napětí AE MDX 500 DC  
 • kónický a lineární oktupol pro sběr a vedení nabitých klastrů  
 • Zdroje QMS DC a 150-QC Quadrupole (frekvence 2,1 MHz; Extrel)  
 • Ion Bender  
 • Extrel QMS systém Model 5221, 2x optický zdroj, dynodový zdroj a fotonásobič

Teplotně programovatelné reakční systémy
- pro testování katalytických vlastností klastrů - 4 systémy.

 • vybavené reakčním celou směnitelným objemem 30-60 cm3, stanice s turbomolekulární vývěvou Pfeiffer HiCube 80 Eco, regulátory hmotnostního průtoku Brooks (5-500 cm3) pro směšování až 4 plynů vstupujících do reaktoru, napájecí zdroj Kepco pro ohřev reaktoru, regulátory teploty LakeShore 340 a Eurotherm 2404, vyhřívané plynové potrubí s regulátory teploty Digi-Sence a Oakton 9500, chladiče Thermofisher  
 • Omegadyne DPi8 Monitor teploty a procesů křízení složení/toku směsí uhlovodíků a kyslíku  
 • Analýza produktů na hmotnostních spektrometrech Pfeiffer PrismaPlus (1-200 amu)  
 • Detektor Biosystems ToxiPro pro detekci CO a Biosystems Multipro pro detekci LEL/O2/CO

Další vybavení

 • Plynový chromatograf Agilent 6890, dva kanály, detektory FID and TCD, dva šesticestné dávkovací ventily, software Agilent Chemstation  
 • Plynový chromatograf Agilent 7890, dva kanály, 2x FID, autosampler Agilent 7683 (100 pozic), 1x šesticestný dávkovací ventil, 1x ventil pro dávkování kapalin, software Agilent Chemstation  
 • Katalytická aparatura Microactivity Reference (PID Eng&Tech, Spain) připojená k dávkovacím ventilům GC Agilent 6890
  • box s pecí 180 °C max.
  • vysokoteplotní pícka 1000 °C max.
  • 3 regulátory průtoku Bronkhorst (10, 50, 100 ml/min He)
  • válcový ocelový reaktor Autoclave Engineers, Hasteloy frita (max 750°C), průměr 9,2 mm, délka 300 mm
  • křemenný reaktor, průměr 9,2 mm, délka 300 mm
  • 2x šesticestný VICI Valco přepínací kohout
  • Software Process@
 • Plynový chromatograf MicroGC Varian CP-4900, 4 kanály s detektory TCD, 4 kolony: Molsieve 10m, Al2O3/KCl 10m, CP-Sil-5CB 8m, PPU 10m, software GalaxieTM  
 • Laboratorní pec Clasic 1013, 1280 °C max.  
 • Laboratorní sušárna Memmert UFE400 (250 °C max.)  
 • Ultrazvuková lázeň Thermofisher Fisherbrand FB 15063H, 12L  
 • Termostatické oběhové lázně Grant GD120  
 • Laboratorní kryostat Julabo F32-MC (-32 až 200 °C)  
 • Regulační jednotka RUF1 s regulátorem Clare 4.0 (výrobce Clasic CZ), vstup-termočlánky J, K, B, S; výstup solid state relay, max 25 A  
 • Centrifuga Minispin Plus (Eppendorf), 12x1,5ml, max. 14500 otáček

 

ELEKTROCHEMICKE LABORATORE

Instrumentace pro kontrolovanou syntézu nanomateriálů:

 • mikrovlnný hydrotermální reaktor (Speedwave4, Berghoff, Germany)  
 • freeze dryer (FreeZone Triad, Labconco, USA)  
 • chemistry hybrid (RC 6, Vacuubrand, Germany)  
 • trubková pec (R50/500/12, Nabertherm, Germany)

Mikroskopické a spektroskopické techniky:
- charakterizace povrchu / morfologie syntetizovaných nanomateriálů

 • skenovací elektronový mikroskop (S4800, Hitachi, Japan)  
 • EDX detektor (Noran System Six, Thermo Scientific, US  
 • optický mikroskop (1MIXS110MT, Haricom, Czech Republic  
 • X-Ray diffractometer (Miniflex 600, Rigaku, Japan)

Elektrochemické techniky:
- (Foto)elektrochemická charakterizace syntetizovaných nanomaterálů (CV, LSV...)

 • potenciostat (PGSTAT 30, Metrohm Autolab, Netherlands);  
 • potenciostat (PGSTAT 302N, Metrohm Autolab, Netherlands)  
 • potenciostat (263A, Princeton Applied Research, US)  
 • (RRDE) rotační disková elektroda (AFMSRX E, PINE research, USA)

Elektrochemická technika kombinovaná s in-situ spektroskopickou detekcí:

 • DEMS technika, která se skládá z hmotnostního spektrometru (Prisma QMS200, Pfeiffer Vacuum, Germany); turbomolekulární pumpy (SU071, PfeifferVacuum, Germany)

Další vybavení

 • pH-metr (3510, JENWAY, UK);  
 • UV lampa (Bluepoint LED, Honle UV Technology, Germany)  
 • laboratorní váhy (EMB-BA-def-1636, KERN, Germany)  
 • analytické váhy (Secura 225D, Sartorius lab Instruments, Germany)  
 • ultrazvuková lázeň čistící (Teson 4, Tesla, Czech Republic)  
 • průtokoměr (FMA-A2403-SS, OMEGA, USA)  
 • teplotní čidlo (CLARE 4.0, CLASIC, Czech Republic)  
 • hydraulický lis (H-62, Trystom, Czech Republic)  
 • laboratorní centrifuga (ZP3, Chirana, Czech Republic)  
 • sušárny (UM100, Memmert, Germany)  
 • pec (1313L, CLASIC, Czech Republic)  
 • míchačka s topením (1000, JENWAY, UK)

Oddělení nanokatalýzy

Zástupce vedoucího