Přístrojové vybavení Oddělení chemie iontů v plynné fázi

A: Hlavní přístrojové vybavení - Hmotnostní spektrometrie

1) Hmotnostní spektrometr s proudovou trubicí s vybranými ionty Profile 3 SIFT-MS (Instrument Science Ltd, Uk)
- chemická ionizace pomocí H3O+, NO+ a O2+ , reakční ionty vybrané z mikrovlnného výboje

- detekce a čítání iontů, m/z 10 - 300
- kinetika iontově molekulových reakcí a stanovení rychlostních konstant a zastoupení produktů
- odběr vzorků dechu
- kapilární odběr vzorků headspace ,70 °C
- absolutní kvantifikace těkavých sloučenin v rozmezí 10 - 10 000 ppbv

2) Hmotnostní spektrometr s proudovou trubicí s vybranými ionty TSIFT Mk1 (Europa Scientific Ltd, Uk)
- zdroj s elektronovou ionizací
- vstřikovací hmotnostní filtr pracující pro pozitivní i negativní režimy
- detekce a čítání iontů kvadrupólem v rozsahu m/z 10 - 300
- průtoková trubice s nastavitelnou teplotou (200 - 400 K)
- kinetika pozitivních a negativních iontově molekulových reakcí a stanovení rychlostních konstant a zastoupení produktů
- studium planetární atmosférické iontové chemie

3) Hybridní tandemový hmotnostní spektrometr ZAB2-SEQ (Micromass, Velká Británie)
- zdroj s elektronovou ionizací
- sektorový hmotnostní spektrometr s dvojí fokusací
- přímá vstupní sonda, DIP- hmotnostní rozsah m/z 15 000
- 8 keV iontová energie - neutralizace a reionizace

4) GC/MS FOCUS GC ITQ 700 hmotnostní spektrometr (Thermo Fisher Scientific Inc., USA)
- elektronová ionizace a chemická ionizace
- iontová past, detekční rozsah m/z 20 - 650
- injektor manuální split/splitless
- mikroextrakční SPMEs
- středně polární kolony pro těkavé organické sloučeniny (včetně TR1, DB624)

6) Tandemový hmotnostní spektrometr LC/MS/MS, Quattro Premier XE (Vody, USA)
- ESI iontový zdroj
- tandemový hmotnostní spektrometr MS/MS s trojitým kvadrupólem
- separace kapalinovou chromatografií HPLC
- hmotnostní rozsah m/z 4000
- modifikovaný pro studie iontově molekulových reakcí

7) Hmotnostní spektrometr SESI/MS, konstrukce na zakázku
- sekundární elektrosprejová ionizace, SESI
- trojitý kvadrupól nebo iontová past MS/MS
- hmotnostní rozsah m/z 1000

B: Dostupné metody

1) Hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty
- kvantifikace těkavých metabolitů v dechu, analýzy headspace kapalin
- 1 s rozlišení v reálném čase, časová závislost koncentrací
- bakteriální kultury, vzorky pro výzkum životního prostředí a potravin

2) Hmotnostní spektrometrie se sekundární elektrosprejovou ionizací (SESI) 

- vysoká citlivost analýzy těkavých metabolitů
- sub ppbv limit detekce

3) Hmotnostní spektrometrie elektronové ionizace EI
- analýzy organokovových sloučenin pomocí speciální přímé vstupní sondy

4) LC/MS
- kapalinová chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí

5) Iontová chemie
- stanovení rychlostních konstant a zastoupení produktů při různých teplotách a energiích

C: Pomocná zařízení

1) Generátor plynový standardů (KIN-TEK)
- permeační trubice
- Pec pro permeační trubice s širokým teplotním rozsahem řízeným po 0,1 °C

2) Vzorkovací čerpadlo GilAir (Sensidyne)
- trubice pro tepelnou desorpci, TD.
- 1 - 5 000 ml/min
- Malý autokláv pro sterilizaci nástrojů a roztoků

3) ZNC3 Vector Network Analyzer (Rohde & Schwarz, s.r.o)
- analýzy elektronických obvodů v rozsahu 9kHz - 3GHz
- kalibrační sada ZV-Z170

4) Generátor zero-air
- kontinuální zdroj čištěného vzduchu bez přítomnosti organických sloučenin

 

Oddělení chemie iontů v plynné fázi

Zástupce vedoucího