Přístrojové vybavení Oddělení biofyzikální chemie

A: Hlavní vybavení - přístroje pro pokročilou optickou mikroskopii, spektroskopii a elektrochemii:

1) PicoQuant MicroTime 200

 • konfokální časově rozlišený mikroskop s difrakčně limitovaným rozlišením, vhodný pro mikroskopii jednotlivých molekul a nanosekundovým časovým rozlišením.
   
 • 4 detekční kanály založené na SPAD detektorech
   
 • vícebarevná excitace (pulzně prokládané buzení (PIE))
   
 • dostupné excitační vlnové délky: 375, 405, 440, 470, 532, 640 nm
   
 • 3D skenování pomocí piezoelektricky ovládaného objektivu s přesností pohybu 10 nm a možností Z-polohování
   
 • pozorování fluorescence širokého pole pomocí rtuťové lampy a CCD kamery

 

2) Modulární konfokální časově rozlišený mikroskop, s difrakčně omezeným prostorovým rozlišením, citlivostí jednotlivých molekul a sub-nanosekondovým časovým rozlišenímresolution

 • 2 detekční kanály se SPAD detektory
   
 • Dostupné excitační vlnové délky: 375, 405, 440, 470, 532, 640 nm
   
 • 3D skenování vzorku s XYZ piezo-kontrolovaným stolkem s přesností 10nm

3) Olympus FluoView1000 MPE, konfokální skenovací mikroskop s jedno- a více-fotonovou excitací

 • 3 vestavěné PMT detektory
   
 • 2 kanálová detekce vhodná pro více-fotonovou excitaci
   
 • 2 přídavné detekční kanály se SPAD detektory se sub-nanosekundovým rozlišením vhodné pro FLIM a FCS
   
 • Transmisní detektor
   
 • Možnost zobrazování v širokém zorném poli pomocí rtuťové výbojky a barevné CCD kamery
   
 • Laditelný Ti Sapphire laser (Coherent Chameleon) pro vícefotonovou excitaci
   
 • Dostupné excitační vlnové délky: 470, 488, 532, 640 nm

4) Modulární fluorescenční mikroskop s citlivotí jednotlivých molekul s TIRF objektivem postavený na těle Olympus IX71 a CCD kameře Andor DU897_BV

 • Epifluorescenční systém s širokým zorným polem (WF) a možností TIRF iluminace
   
 • Rozdělovač obrazu pro dvou-barevnuo detekci anebo dvou-rovinné a astigmatické snímání obrazu
   
 • Možnost vysoce-rozlišené mikroskopie (PALM, SOFI)
   
 • Možnost měření oligomrizačních rovnováh (TOCCSL-Thinning Out Clusters while Conserving Stoichiometry of Labeling)
   
 • Dostupné excitační vlnové délky - 405, 488, 560, 640 nm v CW modu
   
 • Kombinovaný  mikrometrový (XY) and nanometrový (XYZ) stolek od firmy MadCityLabs
   

5) Modulární TIRF microskop určený pro "imaging FCS" a sledování jednotlivých částic postavený na těle Olympus IX81 a Andor iXon Ultra 897 BV EMCCD kameře

 • Vhodný pro určování oligomerů (TOCCSL - Thinning Out Clusters while Conserving Stoichiometry of Labeling) a sledování jednotlivých částic
   
 • Excitační zdroje: Coherent Sapphire 488nm, Lasos 640nm v kontinuálním modu
   
 • Rozdělovač obrazu pro dvoubarevnou detekci

6) IBH 5000U - časově-rozlišený spectrofluorimetr

 • Založený na metodě Time-Correlated Single-Photon Counting (TCSPC)
   
 • Hamamatsu MCP detektor
   
 • Široký výběr laserových diod pro pulzní excitaci
   
 • Excitační a emisní polarizátory
   
 • Kontrola teploty v rozmezí 5-100 oC
   
 • Měření dohasínání fluorescence, dohasínání anizotropie a měření časově rozlišených spekter

7) PicoQuant FluoTime300 - časově-rozlišený spectrofluorimetr

 • Založený na metodě Time-Correlated Single-Photon Counting (TCSPC)
   
 • hybridní fotonásobičový detektor
   
 • počítačem řízené pulzní laserové diody a LED excitační zdroje
   
 • automatizovaná měření pomocí excitačních a emisních polarizátorů
   
 • kontrola teploty, kyvetový prostor pro 4 vzorky
   
 • měřenín intenzitního dohasínání, dohasínání anisotropie a korigovaných časově rozlišených emisních spekter
   
 • integrovaný software pro analýzu dat

8) ModuLab ECS Solartron Analytical (Ametek) - universální programovatelný potenciostat

 • v sestavě CHAS08, PSTAT 1MHz, FRA, Femto Ammeter, 2A Booster pro špičková elektrochemická měření

9) Potentiostat/Galvanostat SI 1287A s frekvenčním analyzátorem FRA 1255, Solartron

 • Analytical (Ametek) pro špičková impedanční měření

 

B: Dostupné metody

1) Pokročilé metody pro fluorescenční korelační spektroskopii (FCS) a příbuzné fluktuační metody založené na fluorescenční detekci

 • Fluorescence Cross-Correlation Spectroscopy (FCCS)
   
 • Fluorescence Lifetime Correlation Spectroscopy (FLCS)
   
 • z-scan FCS (vyvinuta v naší laboratoři)
   
 • Raster Image Correlation Spectroscopy (RICS)
   
 • Nanosecond FCS and Total correlation (FCS from zero lag-time) 

2) Mikroskopické zobrazování doby života - FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy)

 • založena na přístupu Time Correlated Single Photon Counting (TCSPC)

3) Mikroskopie využívající excitaci pomocí úplného vnitřního odrazu (Total Internal Reflection Fluorescence (TIRF))

 • mapování oligomerizačních rovnováh (Thinning Out Clusters while Conserving Stoichiometry of Labeling (TOCCSL))
   
 • sledování jednotlivých částic (Single Particle Tracking)

4) Techniky vysoce rozlišené mikroskopie

 • PALM a SOFI se sub-difrakčním prostorovým rozlišením využívající pokročilé zpracování dat a analýzu shlukování fluoreskujících molekul

5) Analýza mikroskopických dat pomocí "Number&Brightness" a "Antibunching" přístupů

 • určování interakce a oligomerizace fluorescenčních molekul

6) Anisotropie fluorescence

 • stacionární a časově rozlišená anisotropie, kterou lze měřit jak v kyvetě tak na mikroskopických vzorcích

7) Časově rozlišená emisní spektra (TRES)

 • sub-nanosekundový dynamický Stokesův posuv, měření v rozpouštědlech, proteinech, DNA and biomembránách

 

C: Další pomocné vybavení

1) Fluorescenční stacionární spectrophotometry

 • Jobin Yvon SPEX Fluorolog 3
   
 • Edinburgh Instruments FS5 

2) Cirkularní Dichroismus (CD)  - spektrofotometr

 • Jasco J-1500 s možností měření orientačního CD pro určování orientace peptidů v membránách

3) UV-VIS absorpční spektrometr

 • Shimadzu UV2600 s integrační sférou

4) Systémy pro přípravu modelových lipidových dvojvrstev

 • unilamelární vesikuly (SUVs, LUVs, GUVs), vesikuly z plasmatické membrány (GPMVs) a podporované  lipidové dvojvrstvy (SPBs)
   
 • extrudery Avestin

5) Langmuir-Blodgetovy váhy

 • mikrováhy XS (Kibron) umožňují sledovat tvorbu monovrstev a jejich vizualizaci přímo na mikroskopu (dostupná teplotní regulace)

6) Osmometr

 • Marcel OS 3000

7) Vybavení pro kultivaci savčích buněk

 • laminární flowbox a  2 CO2 inkubátory
   
 • mapování stavů buněčných kultur (viabilita, přítomnost mycoplasmatické infekce a stresu, ...)
   
 • vybavení pro transfekci buněk pomocí electroporace (NEON system, Invitrogen) a lipofekce
   
 • autokláv pro sterilizaci médií a laboratorních potřeb

8) CAM 101 System KSV Instrument Ltd. pro měření povrchového napětí rozhraní kapalina-vzduch a kapalina-kapalina 

9) Laboratorní potenciostaty CH Instrument 900 a 600, PAR 263 a Metrohm AUTOLAB PGSTAT 302 pro elektrochemická měření 

10) Dynamic Signal Analyzer HP 35665A

11) Micropipette Puller Sutter P-2000

Oddělení biofyzikální chemie

Zástupce vedoucího