Ústav Heyrovského uspěl ve výzvě Horizon Europa TWINNING

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR (ÚFCH JH) uspěl ve výzvě Horizon Europa TWINNING (HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03-01) a na příští tři roky se tak stal hlavním koordinátorem projektu NanoCAT: Scientific excellence in NanoCATalysis at the Heyrovský Institute. 

Celkem bylo v soutěži v rámci této výzvy hodnoceno 388 projektů z 21 zemí, z toho 38 návrhů z České republiky. Nejvíce, 13 grantů, získalo v soutěži Řecko a Portugalsko, následované Českou republikou a Estonskem s devíti granty. Tři granty získala Univerzita Palackého v Olomouci, a dále po jednom grantu také Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká zemědělská univerzita v Praze, Vysoké učení technické v Brně a Masarykova univerzita.

Projekt orientovaný na multidisciplinární výzkum v oblasti nanokatalýzy bude implementován v rámci vytvořené konsorciální sítě s vynikajícími výzkumnými institucemi: Univerzitou v Ulmu (Universität Ulm) a Technickou univerzitou ve Vídni (Technische Universität Wien). Hlavním cílem projektu NanoCAT je posílení vědecké základny v oblasti nanokatalýzy, a to prostřednictvím školení, výměny znalostí, propojení do vědeckých platforem EU v oblasti nanokatalýzy. Zkušenosti budou v rámci projektu sbírat jak vědečtí, tak administrativní pracovníci se zaměřením na grantovou podporu, neboť jedním vytyčeným cílem je také vytvoření Evropské kanceláře ÚFCH JH. 

Spolupráce s uznávanými odbornými pracovišti dále zvýší viditelnost ÚFCH JH, přispěje k budování dalších mezinárodních vědeckých vazeb a podpoří integraci Ústavu do evropského výzkumného prostoru. 

V rámci projektu budou realizovány nejen výměny vědeckých a administrativních kapacit, v souladu s rovnými příležitostmi a genderovou vyvážeností. Dále budou organizovány akce zaměřené na budování vědecké komunity např. prostřednictvím mezinárodních konferencí k nanokatalýze, letních škol, kde budou odborníci na nanokatalýzu prezentovat své vědecké výsledky a diseminaci výsledků. 
 
Podrobnosti: Technologické centrum AV ČR