Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského za rok 2022 převzalo 12 nadaných studentů

Na každoročním slavnostním předání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského (NFJH) vybraným středoškolským studentům z celé České republiky, načasovaném k výročí narození J. Heyrovského (20. prosince 1890), se v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského v Praze 8 sešli studenti navržení na ocenění, jejich pedagogové, rodinní příslušníci, představitelé vědeckých a vzdělávacích institucí a další hosté. Ceny byly letos předány 12 vítězům a vybraným laureátům českých studentských předmětových olympiád (9) a tvůrčích soutěží, tj. 4 ocenění za práce Středoškolské odborné činnosti (SOČ), které vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Ceremoniál se uskutečnil ve čtvrtek 15. prosince 2022 v sále Rudolfa Brdičky Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v Praze 8. Jeho společnými organizátory tradičně jsou instituce, jež nesou ve svém názvu jméno J. Heyrovského, a to Nadační fond Jaroslava Heyrovského a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AVČR, v.v.i. Ocenění studenti vedle finanční odměny obdrželi diplom, pamětní medaili Jaroslava Heyrovského, knihy z Nakladatelství Academia, kterými pravidelně přispívá Knihovna AV ČR, a roční předplatné časopisu Vesmír, jež všem oceněným, tj. i učitelům a konzultantům, věnuje Nadační fond časopisu Vesmír. Stálými podporovateli NFJH jsou již několik let společnosti Metrohm CZ, s.r.o., Nadační fond IOCB Tech a Data Apex, s.r.o.

Kromě studentů byli také oceněni jejich učitelé a další odborní pracovníci, kteří je v roli konzultantů v jejich vědeckém snažení podporují a věnují se jim (13 osob).

Autoři 4 prací SOČ v krátkých prezentacích představili výsledky svých oceněných prací. Již poněkolikáté se ceremoniálu také účastnili představitelé Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS), který na něm dodatečně oceňuje učitele a konzultanty úspěšných studentů ze SOČ (4 vybrané obory). 

Ceny NFJH za rok 2022 převezali za vítězství v předmětových olympiádách: 

Samuel Rosiar – Matematická olympiáda – kategorie A 
Benjamin Swart – Matematická olympiáda – kategorie programování 
Jiří Kohl – Fyzikální olympiáda 
Jiří Kohl – Astronomická olympiáda – kategorie AB
Václav Verner – Chemická olympiáda - kategorie A 
Jan Materna – Biologická olympiáda 
Martin Mlečka – Zeměpisná olympiáda 
Petr Vajgl – Dějepisná olympiáda 
Eliška Zemanová – Olympiáda v českém jazyce 

za úspěšné práce v celostátním kole soutěže Středoškolská odborná činnost (SOČ): 

Matyas Výhonský – v oboru 02 – Fyzika, 3. místo 
Nikola Junková – v oboru 07 – Zemědělství, potravinářství, 2. místo 
Marek Hanus – v oboru 10- Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace, 8. místo 
Michaela Marta Uhlířová, v oboru 17 - Filosofie, politologie, 1. místo 

Podporou českých talentovaných studentů se Nadační fond Jaroslava Heyrovského snaží naplňovat vědecký i lidský odkaz profesora Jaroslava Heyrovského, prvního československého nositele Nobelovy ceny. Slavnostní předávání Cen NF JH je tak každoročně načasováno k výročí jeho narození (*20. 12. 1890).