Czech Intellect

Česká hlava
Year
2017

Ocenění Česká hlavička 2017- 2. místo

Středoškolský student Vojtěch Laitl, stážista v laboratoři infračervené a laserové spektroskopie, byl za počítačový software analyzující emisní spektra laserového ablačního plazmatu oceněn 2. místem v soutěži České hlavičky 2017.  Práci realizoval v rámci projektu Otevřená věda AV ČR pod vedením Mgr. Petra Kubelíka, Ph.D.