Věda podle vzoru žena – již podruhé nahlédly zájemkyně pod pokličku profese vědkyně

Po loňské dobré zkušenosti jsme letos uspořádali druhý ročník komorního Dne otevřených dveří v rámci Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě, který se podle kalendáře koná 11. února, u nás jsme si jej však připomněli až 19. února.

Cílem bylo představit skupině max. 25 zájemkyň a zájemců (muži se zájmem o téma žen ve vědě byli vítáni), co obnáší profese vědkyně, jak ji lze skloubit s rodinným životem a nad čím se u nás v ústavu bádá. Po úvodním představení zaměření ústavu a celého programu od dr. Květy Stejskalové a prezentaci dr. Evy Krupičkové, chemické výpočtářky, která představila něco ze svého oboru bádání, ale i osobní příběh, jak to má s vědou, následovala neformální diskuse "nad kávou“. Účastnice/ci měli možnost debatovat s několika vědkyněmi a doktorandkami a poté rozděleni do skupin absolvovali dvouhodinové praktické ukázky měření s různou laboratorní technikou, jež se převážně využívá při studiu nanomateriálů a nanotechnologií.

17 středoškolačkám a 3 středoškolákům ze 6 různých škol z celého Česka jsme představili bádání v pěti fyzikálně-chemických oborech: NMR, AFM mikroskopie, elektronová mikroskopie, voltametrie a spektroskopie vysokého rozlišení. Do programu se ze strany vědkyň, vědců a doktorandek zapojilo 15 pracujících ústavu.

Účast v tomto programu mi poskytla vhled do jednoho z oborů nanotechnologií, který byl velmi zajímavě představen, a rovněž mě to ujistilo, že nanotechnologie a nanomateriály jsou cesta pro mě. Bylo také velmi poutavé poslouchat vyprávění ostatních žen, co jsou již v oboru déle, a zjistit, jak se naše postavení ve vědě v průběhu let měnilo,“ napsala nám studentka MSŠCH z Prahy 1 a dodala, že by se ráda přihlásila na naši letní NANOškolu.

Z ohlasu studentek a studentů se tedy zdá, že se náš cíl podařilo naplnit. Navíc to vypadá, že jsme se s některými neviděli naposledy, a to nás těší.

Květa Stejskalová