V roce 2024 spouštíme 4 projekty, které získaly podporu ve výzvě Špičkový výzkum

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) podpořil ve výzvě Špičkový výzkum excelentní české výzkumné projekty. Ze 74 podaných žádostí Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže vybralo 26 projektů. Náš ústav je hlavním koordinátorem jednoho projektu a účastní se ve třech dalších projektech jako partner.

Náš ústav povede projekt Pokročilé víceškálové materiály pro nosné klíčové technologie (zkratka z angličtiny AMULET), který je zaměřen na pokročilé inženýrství víceškálových materiálů od subnanometrového designu až po integraci do funkčních architektur. Cílem je vyvinout progresivní, materiály se širokým aplikačním potenciálem, např. v elektrotechnice, lékařství či environmentálních technologiích.

V projektu AMULET budeme spolupracovat s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústavem fotoniky a elektroniky AV ČR, Fyzikálním ústavem AV ČR, Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, Univerzitou Karlovou, Ústavem jaderné fyziky AV ČR a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze.

Výzkum v oblasti nanomateriálů je v dnešní době velmi široký. Projekt AMULET umožní propojit řadu směrů v této oblasti, což může přinést nečekané objevy,“ uvedl koordinátor projektu Martin Kalbáč.

V dalších třech projektech jsme spolupracujícím řešitelem

Projekt QUEENTEC je zaměřen na kvantové inženýrství a nanotechnologie, které představují nový a vysoce aktuální interdisciplinární fyzikálně-inženýrský obor. Tato oblast využívá nejnovějších a hraničních metod pokročilého elektrického, elektronického a informačního inženýrství a nanotechnologií k tomu, aby spolu s principy kvantové fyziky dosáhl nových praktických aplikací.

Náš ústav je v tomto projektu partnerem a naši vědci budou zkoumat koherentní dynamiku pohybu jádra v molekulách spouštěné tvorbou rezonancí, zkoumat, jak se tato dynamika mění při komplexaci cílového systému, budou připravovat a charakterizovat nanostruktury DNA origami s kvantovými tečkami a budou vyvíjet techniky pro přípravu a zachycování rotačně studených molekulárních iontů a manipulaci s nimi.

Projekt "Konverze a skladování energie" se zaměřuje na klíčovou výzvu současné společnosti: ekologicky přijatelnou energetickou bezpečnost podporující její budoucí existenci. Projekt řeší problematiku dekarbonizace ekonomiky prostřednictvím širokého a efektivního užívání obnovitelné energie v energetice, průmyslu a dopravě. To bude umožněno komplexním výzkumem a vývojem v oblasti materiálového a chemického inženýrství, které jsou základem procesů přeměny a uchovávání energie z obnovitelných zdrojů.

Posledním projektem, ve kterém je náš ústav spolupracujícím partnerem, je projekt "Senzory a detektory pro informační společnost budoucnosti", jehož hlavním koordinátorem je Fyzikální ústav AV ČR.