Slavnostní odhalení pamětní desky profesora Rudolfa Zahradníka

V pátek 20. října 2023 byla v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR slavnostně odhalena pamětní deska profesora Rudolfa Zahradníka u příležitosti jeho nedožitých 95. narozenin. Pamětní deska tak bude v Brdičkově posluchárně připomínat profesora Zahradníka jako významnou osobnost fyzikální chemie, bývalého ředitele našeho ústavu a předsedu Akademie věd ČR.

Slavnostní odhalení pamětní desky proběhlo během pátečního dopoledne v Brdičkově posluchárně, kde se shromáždili pracovníci ústavu a čestní hosté. Ředitel ústavu Martin Hof vyzdvihl zásluhy profesora Zahradníka o transformaci Ústavu a Akademie věd po sametové revoluci.

Návštěvu slavnostní události si nenechala ujít dcera prof. Zahradníka, Milena Petránová, která byla potěšena, že odkaz jejího tatínka je stále živý.

Odhalení pamětní desky navštívil také jeho dlouholetý kamarád a kolega profesor Achim Mehlhorn, který byl rektorem Technické univerzity v Drážďanech a který se s posluchači podělil o své vzpomínky na Rudolfa Zahradníka. Ke vzpomínání se připojil i profesor Miroslav Urban, významný slovenský kvantový chemik. Samotného slavnostního odhalení desky se chopil dr. Martin Srnec.

 „Rád vzpomínám na okamžik, kdy mi nabídl možnost se stát jeho žákem. Řekl mi: ‚Martine, jako váš budoucí učitel mám jednu velkou nevýhodu a stejně velkou výhodu. Nevýhodou je, že jsem příliš starý. Na druhou stranu mou nespornou výhodou je, že chemii miluji stejně jako ve dvaceti letech.‘ Jeho nadšení pro chemii bylo nakažlivé a já jsem dodnes vděčný za to, že mě nakazil,“ zavzpomínal dr. Martin Srnec, bývalý student profesora Zahradníka, který jej přivedl ke studiu fyzikální chemie.

Rudolf Zahradník vystudoval v roce 1952 Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze a od roku 1961 byl pracovníkem našeho ústavu. Zabýval se zejména teoretickou kvantovou chemií konkrétněji teorií molekulových orbitalů, teorií chemické reaktivity, slabými mezimolekulovými interakcemi, molekulovou spektroskopií aj. Stal se autorem více než 300 odborných článků a asi desítky knih. Založil československou školu kvantové chemie a měl mnoho studentů, kteří se stali významnými badateli v oboru. Ředitelem Ústavu Heyrovského byl v letech 1990 – 1993. Krátce na to byl zvolen předsedou Akademie věd České republiky a v této funkci působil do roku 2001. Je držitelem nespočtu vědeckých uznání a čestných doktorátů z domácích i zahraničních univerzit.