Nekrolog: Magda Zlámalová

S velkým zármutkem oznamujeme, že 21. 2. 2024 zemřela Mgr. Magda Zlámalová. Vzpomínku na ni napsal její školitel, profesor Ladislav Kavan, a dr. Květa Stejskalová, se kterou spolupracovala na popularizaci vědy.

S Magdou Zlámalovou jsme se setkávali při různých odborných i společenských příležitostech od počátku jejího působení v ÚFCH JH. Naše odborné kontakty se prohloubily od září 2019, kdy byla Magda přijata na postgraduální studium anorganické chemie na PřFUK, a já jsem byl jmenován jejím školitelem. Shodou nepříznivých okolností tak Magdino studium spadlo do těžké doby, komplikované zpočátku epidemií Covidu-19, a později její vlastní nemocí, s níž statečně bojovala, bohužel však marně.

Přes tyto obrovské problémy Magda splnila všechny předepsané zkoušky a další povinnosti definované studijním plánem; kromě státní doktorské zkoušky a obhajoby disertace, jež měla v plánu na letošek. V letech 2019-23 jsme spolu publikovali 9 článků v kvalitních časopisech. Magda se zapojila jako členka týmu do řešení 5 tuzemských a jednoho mezinárodního grantu, zavedla v našem ústavu zcela novou experimentální techniku (depozici atomárních vrstev) a další. S odkazem na tato fakta si tedy mohu odpustit patetické věty, které se obvykle píší v nekrologu, protože v případě Magdy Zlámalové to opravdu není nutné; a ti, kdo ji znali, mi dají za pravdu. Snad jen poslední osobní poznámka, která asi nejlépe ilustruje Magdinu nezlomnou povahu: na sklonku roku 2023, pár měsíců před její smrtí, jsme si stále vyměňovali pracovní e-maily, které se týkaly například výročního hodnocení v ústavu a na univerzitě. Asi netřeba dodávat, že Magdino výroční hodnocení na PřFUK bylo po celou doby studia vždy na nejvyšším stupni (A).

Ladislav Kavan

 

S Magdou a ostatními studentkami a studenty jsem trávila hodně času již v době jejich studia na vysoké škole, kdy u nás pracovali na své diplomové práci a následně disertaci. Magda se jako jedna z prvních zapojila do týmu popularizátorů, kteří chemii zprostředkovávali návštěvám žáků a studentů. Trávili jsme čas nad přípravou úloh a potom nad výukou samotnou. Kontakt se žáky, předávání informací a dovedností bylo tím, co ji hodně naplňovalo. Byla součástí týmu, který připravoval i úlohy s jejich manuály a školili jsme dokonce i pedagogy.

Magda také posléze měla opakovaně několik svých stážistek a stážistů v rámci projektu Otevřená věda AV ČR, kdy vedla didaktickou chemickou stáž na téma forenzní analýzy. Zapojovala se s námi do programu na Veletrhu vědy či Noci vědců, přednášely jsme spolu o popularizaci na konferencích. Měla dar komunikace a trpělivosti, který je ve vzdělávání dětí a mládeže tak důležitý. Mnozí z nás si ji budou pamatovat také z akcí mimo vědu, protože Magda nikdy neodmítla pomoci s přípravou výstav či divadel pro děti na dětských dnech. Její sametový hlas zazníval i na vernisážích našich výstav. Magda odešla a bude trvat dlouho, než budeme schopni její ztrátu přijmout.

Květa Stejskalová