Jaké bylo 23. Společné setkání biofyzikálních chemiků a elektrochemiků?

Ve dnech 1. – 2. listopadu 2023 se v Praze, v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, konalo již 23. Společné setkání biofyzikálních chemiků a elektrochemiků (Joint Meeting of Biophysical Chemists and Electrochemists). Tato tradičně dvoudenní konference přímo navazuje na předcházející každoroční setkávání konané v Brně na Masarykově Univerzitě (MU) organizované prof. Libuší Trnkovou a její laboratoří pod názvem Workshop of Biophysical Chemists and Electrochemists. Hlavní lokalizace tohoto typu setkání v Brně je logické, protože na MU (a obecně v Brně a v Olomouci) má bio-elektrochemie hluboké kořeny, k čemuž logicky přispívá i brněnský Biofyzikální ústav AVČR.

Propojení biofyzikální chemie a elektrochemie

Protože ale v pražském Heyrovského ústavu je též silné biofyzikální oddělení, rozhodli jsme se na návrh prof. Trnkové tuto konferenci pořádat střídavě v Praze a v Brně. Letos jsme tedy spolu s doc. Radkem Šachlem a dalšími kolegyněmi a kolegy z Ústavu J. Heyrovského pozvali biofyzikální chemiky a elektrochemiky do Prahy.

Zatímco v Brně je biofyzikální chemie a elektrochemie již tradičně propojena, v Praze a obecně v Čechách jde o dvě vědecké komunity, které se společně na vědeckých setkáních prakticky nepotkají. Proto hlavní účel letošního setkání byl informativní – jaké projekty se ve které komunitě zpracovávají, aby bylo možné najít společná témata k interdisciplinární spolupráci. Jako první se nabízí problematika foto-redox procesů a redox katalýzy v biologických systémech a jejich modelech, dále některé metodické přístupy (různé typy spektrometrie kombinované s elektrochemií), jejich miniaturizace pro použití in-vivo, studium metaloproteinů a enzymů apod. 

Ukázalo se, že zájem byl tak velký, že dalo práci si vystačit pouze se dvěma dny konference. Registrovaných účastníků bylo 85, řada dalších přišla jen si poslechnout vybrané příspěvky. Významným prvkem tohoto setkání byla jednak účast odborníků z mnoha institucí po celé ČR (Brno, České Budějovice, Liberec, Olomouc, Praha) a jednak kolem třiceti studentů z nejrůznějších univerzit a fakult.

Součástí programu byla i soutěž studentů o nejlepší přednášku

Protože řada účastníků byla původem ze zahraničí (ať už přímo nebo zde studující), celá konference byla vedena v angličtině. Dvě hlavní plenární přednášky přednesli prof. Jiří Homola z Ústavu fotoniky a elektroniky AVČR a doc. Miroslav Fojta z Biofyzikálního ústavu AVČR Brno. Dále bylo na programu 40 ústních příspěvků a kolem třiceti posterů. Součástí programu byla i soutěž studentů o nejlepší přednášku (Cena prof. Emila Palečka), kterou získal Ravery Sebuyoya z Tanzanie studující na MU Brno a v Masarykově onkologickém ústavu za práci "Electrochemical dual detection platform for analysis of BRAF V600E point mutation in clinical samples using isothermal amplification techniques". 

Studenti prezentující postery měli též krátké dvou-tříminutové ústní příspěvky ("flash talks"), kde představili svoji práci a pozvali účastníky ke svým posterům.  Z dvaadvaceti studentských prací získaly Cenu České biofyzikální společnosti tři studentky: Dorota Sklenárová (MU Brno) za práci "Detection of prostate-specific antigen utilizing immunomagnetic assay with upconversion nanoparticles", Annika Blum (Martin-Luther-Universität Halle) za práci "pH-sensitive polymers for drug delivery induce electrostatic lipid clustering, membrane permeability, aggregation and fusion of vesicles" a Tereza Dobrovolná (PřFUK a Ústav J. Heyrovského Praha) za práci "Transition metal ion complexes of triazacyclononane bearing fluorinated pendant arms as potential redox active 19F MRI “smart” contrast agents". Na cenách se podílela i Česká společnost chemická.

Organizátoři i účastníci děkují za podporu zejména firmě Metrohm, a dále firmám Helago, ChromSpec a GenSeq. Celé setkání bylo velmi příjemné, několik vědeckých kontaktů už bylo navázáno, takže lze očekávat, že i další ročníky této série setkání budou přínosné.


Jiří Ludvík
Předseda odborné skupiny elektrochemie České společnosti chemické