Cena Wernera von Siemense

Mezinárodní ceny
Year
2020

 

V kategorii nejvýznamnější výsledek základního výzkumu Cenu Wernera von Siemense získal kolektiv autorů pod vedením RNDr. Martina Srnce, Ph.D., z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR za práci s názvem „Nový termodynamický faktor řídící kinetiku reakcí s přenosem atomu vodíku“. Členy vítězného týmu jsou také Ing. Daniel Bím, Ph.D., Carlos Mauricio Maldonado-Domínguez, Ph.D., a doc. Mgr. Lubomír Rulíšek, CSc., DSc.. Oceněná práce popisuje objev nového faktoru pro přenos atomu vodíku, jenž umožní například vývoj účinnějších katalyzátorů.

V kategorii nejlepší diplomová práce zvítězil Mgr. Lukáš Petera z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy  . Ocenění získal za práci s názvem „Důsledky éry velkého bombardování pro chemickou a prebiotickou evoluci raného Marsu a Země“. Práce vznikla pod vedením RNDr. Martina Feruse, Ph.D., z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR a shrnuje a interpretuje výsledky laboratorních experimentů zabývajících se následky dopadů asteroidů na vývoj mladých planet těsně před možným vznikem života.

RNDr. Srnec Martin Ph.D.

Maldonado Domínguez Carlos Mauricio Ph.D.

Mgr. Petera Lukáš

RNDr. Ferus Martin Ph.D.