Public tenders

Deadline Name
Oznámení o změně profilu zadavatele
2013-03-22 VR/4/2012 - Uveřejnění Kupní smlouvy a skutečně uhrazené ceny - zjednodušené podlimitní řízení - dodávka mikroskopu atomárních sil AFM
2013-03-22 Uveřejnění skutečně uhrazené ceny k zakázce: “Provádění úklidu ve vybraných prostorách budovy zadavatele” za období 1. 4. 2012 – 31. 12. 2012
2013-03-22 VR-01-2012 - Uveřejnění skutečně uhrazené ceny k zakázce : “Rekonstrukce fasády, výměna pláště střechy a oken u budovy objednatele
2013-03-22 VR-02-2012 - Uveřejnění skutečně uhrazené ceny k zakázce: “Realizace systému klimatizace přízemí a 1. patra hlavní budovy zadavatele”
2013-03-22 Uveřejnění skutečně uhrazené ceny k zakázce č. VR-03-2012.
2013-03-22 Uveřejnění skutečně uhrazené ceny k objednávce č. 002120031, uzavřené dne 16.3.2012.
2013-03-22 Uveřejnění skutečně uhrazené ceny k objednávce č. 002120022, uzavřené dne 5.3.2012.
8.2.2013 VR-05a-2012: Uveřejnění skutečně uhrazené ceny k veřejné zakázce "Přestavba a doplnění stávajícího konfokálního mikroskopu pro umožnění dvoufotonové excitace"
8.1.2013 VR/6/2012 - "Zajištění úklidových prací" - Oznámení o výsledku zadávacího řízení, uveřejnění smlouvy a písemné zprávy zadavatele
15.11.2012 VR/6/2012 - "Zajištění úklidových prací" - Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám dle ustanovení § 49 odst. 3 ZVZ
29.10.2012 VR-05a-2012: "Přestavba a doplnění stávajícího konfokálního mikroskopu pro umožnění dvoufotonové excitace"
15.11.2012 VR/6/2012 - Výzva o zahájení ZŘ - zjednodušené podlimitní řízení - "Zajištění úklidových prací"
8-10-2012 VR-05a-2012: Odůvodnění veřejné zakázky na dodávky zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále též "ZVZ")
1-10-2012 VR-5-2012: Oznámení o zrušení zadávacího řízení (Přestavba a doplnění stávajícího konfokálního mikroskopu pro umožnění dvoufotonové excitace)
24. 9. 2012 do 12:00 hod VR-5-2012: Oznámení o zahájení zadávacího řízení a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky - otevřené řízení s názvem "Přestavba a doplnění stávajícího konfokálního mikroskopu pro umožnění dvoufotonové excitace"
9.5.2012 VR/4/2012 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení- zjednodušené podlimitní řízení - dodávka mikroskopu atomárních sil AFM
16.4.2012 - 12 hodin. VR/4/2012 - Výzva o zahájení ZŘ - zjednodušené podlimitní řízení - dodávka mikroskopu atomárních sil
9 September 2011 VR/27/2011 - Výběr nejvhodnější nabídky ( Výpočetní server)
05-09-2011 VR/27/2011 - Oznámení o zahájení zadávacího řízení - výzva k podání nabídek (Výpočetní server)
17.8.2011 VR/24/2011 - Zrušení zadávacího řízení
8.srpna 2011 VR/24/2011 - Oznámení o zahájení zadávacího řízení - výzva k podání nabídek (Výpočetní server)
24.6.2011 VŘ/16/2011 - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
2011-06-20 VŘ/16/2011 - Výzva k podání nabídky na dodávku laditelného UV laserového systému
2.8.2010 VŘ/14/2010 - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
2010-07-23 VŘ/13/2010 - Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky
2010-07-23 VŘ/14/2010 - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na rekonstrukci fasády a oken.
2010-07-23 VŘ/13/2010 - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na rekonstrukci skladů.
7.7.2010 Oznámení o zrušení výběrového řízení "Rekonstrukce skladu, fasády a oken (VŘ/10/2010)
01-07-2010 Změna termínu otevírání obálek - k VŘ/10/2010
30/06/2010 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku (zveřejněno 4.6.2010)
13.5.2010 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (k VŘ/5/2010).
31.5.2010 in 16:00 Dodávka zařízení pro simulaci zrychleného stárnutí
31.5.2010 in 16:00 Dodávka laboratorního tryskového mlýnu (jet mill).
10.5.2010 VR/5/2010 - DODÁVKA SPEKTROFLUOROMETRU VČ. MIKROSKOPU A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ