Modelování vlivu reakčního prostředí na biokatalýzu

Grant Agency
Academy of Sciences of the Czech Republic
Topics
Development and Application of Quantum Chemical Methods
Year from
2017
Year to
2018

Dvouletý projekt v Programu podpory perspektivních lidských zdrojů- Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR.

Mgr. Ing. Krupičková Pluhařová Eva Ph.D.

E-mail
eva.pluharovaatjh-inst.cas.cz