Czech Intellect

Czech Intellect
Year
2020

Mgr. Dědeček Jiří CSc., DSc.

doc. Mgr. Tabor Edyta Ph.D.

RNDr. Sklenák Štěpán Ph.D.