Ústav Heyrovského pořádá pro děti svých zaměstnanců Science Camp

Na poslední tři dny před zahájením školního roku mohou zaměstnanci a zaměstnankyně Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR přihlásit své děti na Science Camp, kde se jim budou věnovat popularizátoři vědy s různými pokusy. Ústav tak chce rodičům pomoci sladit rodinný a pracovní život.

Poslední prázdninové pondělí se dvanáct dětí vydá se svými rodiči do jejich zaměstnání ve vědeckém ústavu Akademie věd. Zatímco se rodiče budou věnovat své práci, děti ve věku od 6 do 12 let si převezmou popularizátoři vědy. Mají pro ně připravené chemické pokusy a výukové bloky, např. blok věnovaný otiskům prstů a fyzikální chemii ve forenzní analýze, blok pozorování látek a přírodnin mikroskopem či bloky chemických pokusů s různými látkami objasňujícími různé principy.

Chci, aby děti poznávaly chemii přes věci, které znají z domova, např. z kuchyně či garáže. Využijeme třeba prášek na pečení, ovoce či zeleninu, různé čisticí prostředky nebo jodovou tinkturu,“ říká Květoslava Stejskalová, zkušená popularizátorka, která se v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR výuce dětí a studentů věnuje již 15 let. Děti budou pokusy provádět ve dvojicích samy pod dohledem středoškolských lektorů v učebně přeměněné na laboratoř.

Do programu se zapojí i rodiče, např. Martin Ferus, vedoucí oddělení spektroskopie, jehož manželka pracuje v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR také. Dětem bude vyprávět o astrochemii a ukáže jim meteority, které si zblízka prohlédnou pod mikroskopem.

Děti rády poznávají svět všemi smysly. U nás se mohou doslova dotknout vesmíru a na meteority – úlomky z padajících hvězd – se podívat nejenom za vitrínou muzea, ale vzít je do ruky, prohlédnout a naučit se je rozlišit od obyčejného kamene,“ říká Martin Ferus.

Ústav Jaroslava Heyrovského zavádí Plán genderové rovnosti

Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského získal prestižní ocenění HR Excellence in Research Award v lednu 2019. Od roku 2021 zavádí Plán genderové rovnosti, který je součástí Akčního plánu HR Award. To znamená, že vytváří kvalitní podmínky pro své zaměstnance dle evropského standardu a s dodržením principů zakotvených v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Každý rok musíme my, rodiče, plánovat dětem na letní prázdniny program. Květa Stejskalová je zárukou, že si děti Science Camp užijí a navíc si odnesou zajímavé poznatky a praktické zkušenosti,“ říká Zuzana Musilová, HR Award koordinátorka Ústavu Heyrovského, která stála u zrodu Akčního plánu HR Award i Plánu genderové rovnosti.

Jestli se letošní přírodovědný příměstský tábor Science Camp osvědčí, příští školní rok ústav nabídne svým pracovníkům a pracovnicím větší počet míst a zábavu pro děti na celý týden.

Více informací:    

Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
kvetoslava.stejskalovaatjh-inst.cas.cz
+420 604 896 480