Stáže v akademické sféře i byznysu – to vše studentům nabízí Rozvojové centrum Radius

Spojit školu, smysluplnou práci a důležitou praxi – právě to umožňuje od začátku roku vysokoškolským studentům Rozvojové centrum Radius. Až několik stovek zájemců může každý rok absolvovat stáž na pracovištích Akademie věd ČR, univerzit nebo v soukromém sektoru, a to pod vedením mentorů z řad špičkových vědců a expertů. Nejlepším z nich to nastartuje kariéru ve vědě i mimo ni.

Centrum Radius společně iniciovaly tři ústavy Akademie věd – Fyzikální ústav, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského a Biologické centrum – spolu se dvěma univerzitními pracovišti: Univerzitou Palackého v Olomouci a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Nyní Radius, jehož název je inspirovaný rozšiřováním okruhu vědomostí, které má student v jeho rámci nadosah, nabízí přes dvě desítky stáží v nejrůznějších oborech a další budou postupně přibývat – od spolupráce na vývoji biosenzorů, přes studium plazmatu, světelných diod nebo 2D materiálů až po témata rozvoje lidských zdrojů nebo ekonomických analýz podniků. Stáže doplní přednášky či panelové diskuse.

 „Od studentů jsme často slýchali, že jim chybí relevantní praxe i možnost prohloubit si a rozšířit své teoretické znalosti. To byly hlavní impulzy k založení unikátního centra, které v sobě kombinuje akademické a průmyslové stáže i s dalším vzděláváním,“ říká Alexandr Dejneka, hlavní koordinátor Rozvojového centra Radius a vedoucí Sekce optiky Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR (FZÚ).

Propojování akademického a průmyslového světa přináší nové stimuly oběma stranám,“ doplňuje Ondřej Haderka, vedoucí Společného laboratoře optiky UP a FZÚ, a dodává: „Akademický výzkum je někdy dost vzdálený potenciálnímu využití v praxi, tomu průmyslovému zase občas chybí nadhled. Centrum Radius je příležitost, aby spolu oba světy nacházely častěji společnou řeč.“ 

Sáhnout si na světovou vědu

Na akademických pracovištích se studenti a studentky mohou podílet na výzkumu v oblastech, které aktuálně řeší vědecké týmy po celém světě. Špičkový výzkum si studenti osahají i během stáže na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. „Během stáže se studenti naučí používat špičkové přístroje, pracovat v mezinárodním týmu vědců a vědkyň a poznají naše pracoviště. A naši vědci naopak poznají studenty a jejich přístup k práci. I takto lze někdy najít své první zaměstnání či navázat zajímavou spolupráci s talentovaným kolegou,“ vysvětluje Martin Hof, ředitel Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

Vzdělávání mladých lidí a výchovu příštích generací vědců považují pracoviště AV ČR za nedílnou součást své práce. „V našich laboratořích pracuje více než 130 doktorandů a další desítky studentů nižších stupňů studia. Bez nadsázky lze říct, že tito studenti jsou onou okysličující krví tolik potřebnou pro dynamiku současné vědy,“ dodává Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra AV ČR.

Od pár týdnů k dlouhodobé spolupráci  

Rozvojové centrum Radius nabízí stáže od krátkodobých v řádu týdnů až po dlouhodobé, které mohou trvat až několik měsíců. Každý student může absolvovat i více stáží z různých oborů. 

Kromě stáží pak centrum studentům umožní rozšiřovat si své obzory účastí na přednáškách a workshopech v rámci takzvaných klubů. Čeká na ně například AI Club, kde budou s odborníky debatovat o možnostech využití umělé inteligence ve vědecké práci, Journal Club, kde se naučí, jak úspěšně napsat vědecké články, nebo třeba klub zaměřený na projektový management či komunikaci vědeckých výsledků veřejnosti. 

Nejen prohlubování znalostí a vědomostí, ale i celkový osobnostní rozvoj a rozšiřování rozhledu – to vše považujeme za klíčové pro další kariéru ve vědě. I to činí Centrum Radius unikátním,“ popisuje Ján Štěrba, zástupce Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v centru Radius.

Stáže zatím probíhají v Praze, Českých Budějovicích a Olomouci – dle působení zapojených institucí. Projekt je otevřený také pro nové partnery – ať již akademická pracoviště, nebo byznys, kteří by jeho prostřednictvím chtěli pomoci mladým lidem zjistit, kterým směrem se chtějí po dokončení studia ubírat.

Více informací včetně aktuálního přehledu nabízených stáží najdete na www.centrumradius.cz