Navazujeme spolupráci s Národním památkovým ústavem

Dne 8. února 2023 byl v prostorách Generálního ředitelství NPÚ pracovníky Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR (ÚFCH JH) uspořádán odborný seminář pro pracovníky NPÚ. Jeho cílem bylo představit odborníkům na památkovou péči inovativní technologie a výsledky výzkumu ÚFCH JH využitelné v oblasti péče a kulturní památky.

Tohoto semináře se zúčastnilo více než 40 odborníků jak z generálního ředitelství NPÚ, tak z jeho územních odborných pracovišť. Pracovníci generálního ředitelství NPÚ se zúčastnili prezenčně a pracovníci z regionů formou on-line. Tím byla zajištěna dostupnost semináře pro regionální pracoviště NPÚ na celém území České republiky, což výrazně zvýšilo jeho dopad.

Seminář s NPÚ

Obr. 1 - Seminář proběhl v reprezentativních prostorách nově zrenovovaného sídla GŘ NPÚ v Liliové ulici

Na semináři vystoupili Jiří Rathouský a Eliška Mikysková – pracovníci Centra pro inovace v oboru nanomateriálů a nanotechnologií ÚFCH JH. Společně představili inovativní nanotechnologie čištění a ochrany povrchů historických materiálů, dále pak využití nanotechnologií při konsolidaci historických materiálů a možného využití jejich biocidní účinků.

Seminář s NPÚ

Obr. 2 - Odbornou náplň semináře zaštítili pracovníci Centra pro inovace v oboru nanomateriálů  a nanotechnologií ÚFCH JH – Jiří Rathouský a Eliška Mikysková.

Především v oblasti čištění a ochrany kulturních památek ÚFCH disponuje masivním know-how, které je výsledkem dlouhodobého výzkumu a ověřování týmu Nanocentra Jiřího Rathouského. Za účelem komercionalizace těchto nanotechnologií Ústav zakládá spin-off firmu, která by v dohledné době měla spustit svou komerční činnost. A právě úzká spolupráce s NPÚ – garantem památkové péče v České republice a správcem mnoha významných kulturních památek by této společnosti mohla pomoci při vstupu na konzervativní trh památkové péče.

V rozsáhlé diskusi byly vedle řady odborných dotazů široce diskutovány možnosti spolupráce jak v oblasti společných projektů vědy a výzkumu, tak i komerčního využití ověřených technologií ústavu, které v blízké budoucnosti předá své první spin-off firmě. To byl jeden z důvodů, proč se semináře za náš Ústav zúčastnil i vedoucí Heyrovského centra transferu technologií Jiří Trnka.

Seminář s NPÚ

Obr. 3 - Seminář i následnou diskusi vedl vedoucí technologické laboratoře NPÚ – Petr Kuneš

Tento seminář navázal na předchozí jednání s generální ředitelkou NPÚ – paní Goryczkovou a její náměstkyní pro památkovou péči – paní Michalčákovou, která proběhla v loňském roce. Jejich důvodem je snaha obou institucí o vzájemnou spolupráci jak v oblasti výzkumné, tak v oblasti možné komercionalizace inovativních technologií, kterými Ústav v oblasti památkové péče disponuje. Vedle v současnosti připravovaného memoranda o spolupráci byl tak tento seminář prvním hmatatelným výsledkem započaté spolupráce.